No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 107

Toàn tỉnh có 5 làng nghề thủ công mỹ nghệ

Ngành nghề thủ công mỹ nghệ có vai trò rất lớn trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đóng góp tích cực vào các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân địa phương, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể của tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 làng nghề được công nhận.

Làng nghề hương Phja Thắp, tại xã Phúc Sen (Quảng Hòa)

Các làng nghề được công nhận gồm: Làng nghề rèn Phúc Sen, Làng nghề hương Phja Thắp, Làng nghề giấy bản Quốc Dân, xã Phúc Sen (Quảng Hòa); Làng nghề làm đường phên Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận (Quảng Hòa); Làng nghề làm hương thảo mộc xóm Nà Kéo, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Để các làng nghề phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả, thời gian tới, tỉnh tăng cường đào tạo, ứng dụng công nghệ; tuyên truyền đẩy mạnh quảng bá sản phẩm làng nghề, từ đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 154