HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 118

Sáng 19/5/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng. Tham gia cùng đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

anh tin bai

Các đại biểu dự buổi làm việc

Những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh luôn quan tâm chú trọng đến công tác CCHC, xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC kịp thời, có mục tiêu và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả; trong quá trình triển khai thực hiện đã có sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là 1.838 thủ tục; Trong kỳ báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận trên 240.900 hồ sơ, trong đó: có hơn 240.700 hồ sơ được trả đúng và trước hạn. Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, công bố mới, sửa đổi bổ sung trên 1.190 TTHC; bãi bỏ 529 TTHC. Đề xuất phương án đơn giản hóa 03 TTHC lĩnh vực đất đai các TTHC thuộc 3 cấp đều được cắt giảm thời hạn giải quyết từ 30% - 50%; lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp cắt giảm từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực TTHC; Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện Thạch An, Bảo Lạc; Chủ động nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong cách thức tuyên truyền về việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng....

 Với mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp, Văn phòng đã tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho 19 sở, ban, ngành, 10 huyện, thành phố thực hiện việc thường xuyên rà soát, đánh giá đối với tất cả TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

 Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tại địa chỉ https://ketnoi.caobang.gov.vn đã tiếp nhận hơn 1.300 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đơn vị đã phát động phong trào thi đua gắn với công tác CCHC như: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân và doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến”;  Phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Tổ chức tọa đàm chủ đề “Nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ trong xây dựng Chính quyền điện tử”. Phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tổ chức về phần mềm “họp không giấy”; tập huấn chức năng giao nhiệm vụ, gắn chữ ký số trên phần mềm VNPT- iOffice 4.0; Hệ thống thông tin báo cáo và Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Cao Bằng…

anh tin bai

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC của Văn phòng

Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị: HĐND tỉnh cần nghiên cứ cơ chế chính sách đặc thù đối với chuyên viên công tác tại các Văn phòng cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; UBND tỉnh xem xét giao bổ sung biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập trung bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ…

anh tin bai

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của Văn phòng UBND tỉnh trong 2 năm qua, nhất là việc tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ CCHC một cách đồng bộ, toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị: Văn phòng UBND tỉnh bổ sung, tổng hợp đầy đủ số liệu trong báo cáo, nhất là các nội dung tham mưu UBND tỉnh gửi lại đoàn giám sát trước ngày 26/5. Đối với những công việc chưa thuộc danh mục TTHC cần phải có quy trình, quy chế làm việc thực hiện đảm bảo phù hợp; chỉ đạo kiểm soát cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính nhà nước; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC cũng như chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng thời làm tốt công tác kiểm soát TTHC để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế.

anh tin bai

 

Đoàn Giám sát kiểm tra thực tế công tác CCHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trước đó, Đoàn Giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác CCHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 102
  • Trong tuần: 81 217
  • Tổng lượt truy cập: 16290536
  • Tất cả: 11815