Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lượt xem: 2367

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Trình tự thực hiện

- Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ về Sở Y tế;
Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người  đề nghị
Không quá 60 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
- Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu lý do.
Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị tại Sở Y tế hoặc gửi qua đường bưu điện
 

 

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế
 

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo  mẫu)
- Bản sao (có chứng thực) văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;
- Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp);
- Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.
- Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
 

Thời hạn giải quyết

 Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế.
 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ hành nghề
 

Lệ phí

- Phí thẩm định cấp,cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 29 Luật khám, chữa bệnh: 360.000 đ.
- Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh: 190.000đ
   (Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính)
 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh        
(Mẫu 02 của Phụ lục 02, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế )
 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Yêu cầu, điều kiện 1: Đối tượng : Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng)
Yêu cầu, điều kiện 2: Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam
- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận là lương y;
+ Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 (Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế )  
 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
   - Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;  
    - Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  - Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

 

Tin khác
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 7881
  • Trong tuần: 102 185
  • Tổng lượt truy cập: 16266969
  • Tất cả: 20736