Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hàng nghề dược
Lượt xem: 2339

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hàng nghề dược

 Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Bộ phận một cửa) của Sở Y tế.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ theo quy định: Khi cá nhân đến nộp hồ sơ cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đúng thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại, nếu đúng và đủ thì viết phiếu nhận hồ sơ và ra lịch hẹn.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Bộ phận một cửa) của Sở Y tế chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để tiến hành thẩm định.
- Cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (Bộ phận một cửa) của Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Y tế Cao Bằng

Hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp  lại chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ y tế quy định;
  + Bản chính Chứng chỉ hàng nghề dược đã được cấp, trừ trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị mất.
  + 2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (Mẫu số 1b/ĐN-CLCC)

(Thông tư số 10/2013/TT - BYT  ngày 29  tháng 3 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Chứng chỉ hành nghề.

Phí, lệ phí

 Phí thẩm định hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hàng nghề dược: 500.000 đồng /lần
(Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Nghị định số 89/2012/ NĐ-CP ngày 24/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;
- Thông tư số 10/2013/ TT-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
  - Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

Tin khác
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 5714
  • Trong tuần: 129 572
  • Tổng lượt truy cập: 17483652
  • Tất cả: 20892