Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 1662

Ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành báo cáo số 3151/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022.

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP: Thường xuyên chỉ đạo việc đánh giá tình hình và thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, dự án lĩnh vực thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng; Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công điện về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt Đề án "Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025"; ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hướng dẫn triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; ban hành Kế hoạch hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2022 như sau:

Tải tệp đính kèm:


D.L

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 129
  • Hôm nay: 4421
  • Trong tuần: 162 422
  • Tổng lượt truy cập: 17735436
  • Tất cả: 40697