Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 1563

 

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 2789/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.

UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết SỐ 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng; phê duyệt Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; ban hành Bộ tiêu chỉ xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu; tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022; triển khai các hoạt động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022; phê duyệt đề án Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023; triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, năng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2022 như sau:

 

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 118
  • Hôm nay: 5001
  • Trong tuần: 163 002
  • Tổng lượt truy cập: 17736016
  • Tất cả: 41277