Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
Lượt xem: 1031

Chiều 15/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chuyển đổi số tỉnh chủ trì.

Tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh; các thành viên BCĐ và thành viên Tổ giúp việc.

Các đại biểu dự họp

Hội nghị đã nghe các dự thảo báo cáo Kết quả hoạt động của BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyển đổi số tỉnh; Dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ công tác giúp việc BCĐ CĐS tỉnh; Dự thảo kế hoạch đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Đề án CĐS tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo về việc dịch chuyển vị trí Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh.

Theo đó, Hiện nay, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được chuẩn hóa và cài đặt kết nối với hệ thống giám sát Cục Bưu điện Trung ương đến 100% UBND huyện, Thành phố và các xã trên toàn tỉnh. Về triển khai phát triển chính quyền số, tỉnh dùng chung hệ thống văn bản và điều hành cho các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, trao đổi văn bản, xử lý công việc, kết nối liên thông 3 cấp đến 100% cơ quan hành chính nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 97%. Hệ thống quản lý văn bản kết nối thông suốt với trục liên thông văn bản quốc gia được ứng dụng và triển khai đồng bộ đến 100% sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng 6 tháng đầu năm, việc ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh (ketnoi.caobang.gov.vn) tiếp nhận 217 kiến nghị, trong đó có 13 ý kiến về chế độ, chính sách, 15 ý kiến về thủ tục hành chính, 78 ý kiến về môi trường và một số vấn đề khác… Toàn tỉnh hiện có 256 cổng, trang thông tin của các sở, ban, ngành đang hoạt động; 8.511 lượng thư điện tử công vụ email được tạo lập cho cán bộ, viên chức; cấp 2.650 chứng thư số chuyên dùng. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã (14 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và 161 điểm cấp xã) từ đầu năm đến nay, đã thực hiện họp trực tuyến được 12 cuộc giữa cấp tỉnh với cấp huyện, xã. Việc triển khai đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cổng dịch vụ công của tỉnh tích hợp 1.864 thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích ở cấp sở, ngành 1.368 hồ sơ thủ tục hành chính; cấp huyện, xã 616 hồ sơ thủ tục hành chính; 136.787 hộ gia đình có địa chỉ số; 52.719 hộ gia đình có kết nối Internet…- Hệ thống thông tin báo cáo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh được triển khai sử dụng từ năm 2020, phục vụ việc báo cáo định kỳ và báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh với Chính phủ, kết nối thông suốt với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Hệ thống thông tin phục vụ họp Hệ thống thông tin phục vụ họp của UBND tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu phục vụ các hội nghị, phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. UBND các huyện chưa có hệ thống thông tin phục vụ cuộc họp. Hệ thống giám sát an toàn thông tin tỉnh Cao Bằng (SOC) được triển khai để giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm, kịp thời các nguy cơ tấn công mạng cho 1200 máy tính tại các cơ quan đơn vị, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn tin cho 7 hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh gồm: Hệ thống phần 4 mềm Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông và Cổng Dịch vụ công tỉnh; Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; Trung tâm dữ liệu tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu thảo luận

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: kế hoạch tổ chức hội nghị chuyển đổi số; tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, quy chế liên quan đến thúc đẩy triển khai hiệu quả hoạt động chuyển đổi số; chủ động xây dựng, hình thành hệ thống dữ liệu số do đơn vị quản lý để chia sẻ, tích hợp, phục vụ tốt chuyển đổi số cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai ứng dụng nền tảng trạm y tế xã; Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đơn vị….

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị cơ quan thường trực rà soát lại các công việc theo Kế hoạch; Đánh giá lại nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh để có giải pháp cụ thể, bổ sung nguồn nhân lực; Các sở, ngành, thành viên BCĐ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện cho BCĐ và cho ngành; các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để sớm xử lý các vấn đề còn tồn tại; bổ sung thành viên BCĐ, thành viên Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 7/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuyên truyền sâu rộng  đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về vị trí vai trò của công tác xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số.

Đối với Đề án CĐS tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sở Thông tin và truyền thông rà soát , hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trc ngày 22/7;  nhất trí tổ chức hội nghị chuyển đổi số. Đối với trung tâm điều hành thông minh Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT tiếp tục khảo sát lại và có báo cáo đánh giá cụ thể để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh; Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đề ra những giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra.

Dương Liễu

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 122
  • Hôm nay: 6446
  • Trong tuần: 164 447
  • Tổng lượt truy cập: 17737461
  • Tất cả: 42722