Hội thảo tư vấn, phản biện về đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ​
Lượt xem: 1898

Ngày 22/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược” (gọi tắt là Chương trình). Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện Chương trình và một số doanh nghiệp.

 

Các đại biểu dự hội thảo.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội năm 2021, Công văn số 721/SKHĐT-KGKTĐN ngày 26/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xác định nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2021, 2022. Sau khi nghiên cứu Dự thảo "Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược" do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn, phản biện Chương trình nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu ở các lĩnh vực của tỉnh trong hoạt động tư vấn, phản biện.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến tư vấn, phản biện chương trình của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; các tham luận về chương trình của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và chuyên gia Hội đồng tư vấn, phản biện tỉnh. Trên cơ sở dự thảo và các ý kiến phản biện chuyên sâu của các chuyên gia, hội thảo tập trung vào các vấn đề: Đánh giá khách quan đối với nội dung dự thảo chương trình về bối cảnh kinh tế - xã hội tỉnh; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; hiện trạng cơ chế, chính sách đã được ban hành. Xác định “Điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh của dự thảo chương trình; xem xét tính khả thi các mục tiêu trong dự thảo chương trình. Các nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo chương trình đưa ra về hình thành tổ công tác tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư chiến lược, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả hành chính công; xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tư vấn, phản biện tại hội thảo.

Các đại biểu thảo luận, tư vấn và phản biện về 2 nhóm vấn đề: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh; giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Để làm rõ các vấn đề này, các đại biểu đóng góp ý kiến tập trung vào các “điểm nghẽn” và giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Xác định các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược như: Nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh; cải thiện thực chất môi trường đầu tư thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; phân bổ hiệu quả các nguồn lực nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, kết nối các vùng trong tỉnh và ngoài tỉnh miền núi phía Bắc; tạo thuận lợi thương mại và đầu tư qua biên giới nhằm kết nối phát triển kinh tế…

Sau hội thảo, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục tham vấn các chuyên gia, thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện Chương trình để tổng hợp các ý kiến thống nhất chung dựa trên những căn cứ khoa học, phân tích cụ thể để trình cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện “Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược” của tỉnh để chương trình mang tính khả thi và hiệu quả hơn. Đây là chương trình lớn trọng tâm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 137
  • Hôm nay: 6666
  • Trong tuần: 164 667
  • Tổng lượt truy cập: 17737681
  • Tất cả: 42942