Hội nghị tập huấn về Hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Lượt xem: 685

Ngày 27/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2015 cho các cơ quan Hành chính nhà nước(HCNN) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 học viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện các đơn vị, tổ chức và 10 huyện thị, thành phố tham dự.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã được nghe các nội dung: Tổng quan về hệ thống Quản lý Chất lượng và tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2015; giới thiệu các yêu cầu về đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2015. Cách thức tổ chức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2015 gồm các bước chuẩn bị khi tổ chức một cuộc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCNV ISO 9001:2015; cách lập kế hoạch đánh giá nội bộ; cách lập chương trình đánh giá nội bộ; hướng dẫn tổ chức họp mở đầu kỳ đánh giá nội bộ; hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ, các đặt câu hỏi lấy thông tin và ghi nhận tình huống, đánh giá bằng chứng trong khi đánh giá; hướng dẫn cách ghi báo cáo đánh giá nội bộ; hướng dẫn cách ghi phiếu hành động khắc phục và biện pháp khắc phục sau đánh giá; Hướng dẫn tổ chức họp kết thúc kỳ đánh giá nội bộ. Cách thức tổ chức họp xem xét Lãnh đạo theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2015; hướng dẫn xây dựng mục tiêu chất lượng; kế hoạch chất lượng hàng năm.

Tại lớp tập huấn các học viên đã thảo luận và trao đổi, có nhiều ý kiến về những vướng mắc trong quá trình triển khai ISO 9001:2015 tại đơn vị về cách lập kế hoạch; Các đơn vị trực thuộc Sở, một số huyện chưa được triển khai áp dụng; Kỹ năng đánh giá nội bộ, công tác duy trì... 

Qua lớp tập huấn, làm cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị HCNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 tiếp thu được kiến thức chuyên môn để có thể vận dụng thực tiễn trong công việc hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả các nội dung công việc duy trì áp dụng  HTQLCL hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

D.L

 

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 112
  • Hôm nay: 6399
  • Trong tuần: 164 400
  • Tổng lượt truy cập: 17737414
  • Tất cả: 42675