UBND tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)
Lượt xem: 116

Chiều 03/3/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) (gọi tắt là Hiệp định) năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ủy ban Điều phối cấp tỉnh thực hiện Hiệp định; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1806/QĐ-TTg ngày 14/11/2017, trong đó UBND tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện Hiệp định; xây dựng “Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc” và đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc. Theo đó, dự thảo Đề án đã được xây dựng từ năm 2019, đến nay một số văn bản quy phạm pháp luật đã có sự thay đổi, sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan của tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Viện Chiếm lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trao đổi, phối hợp cập nhật, hoàn thiện lại dự thảo Đề án.

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc: UBND tỉnh Cao Bằng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát tổng thể quy hoạch và đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Gốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc. Hiện nay, Bộ xây dựng đã có công văn cho ý kiến chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch thác Bản Giốc. Trong đó, thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nhất trí theo đề xuất của UBND tỉnh Cao Bằng. Sau khi chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc được Chính phủ ban hành, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc, trong đó có xác định cụ thể quy mô, vị trí đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định.

Trong năm 2022, tình hình chủ quyền, lãnh thổ tại khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) ổn định; hai Bên quản lý, bảo vệ theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới, Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên) và các biên bản, thỏa thuận hai Bên đã ký kết. Hai Bên đang tích cực xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu cảnh quan chuẩn bị cho Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên). Phía Việt Nam đã hoàn thiện xây dựng hàng rào trên đường biên giới tại khu vực mốc 834/1 - 835 với chiều dài 133m đảm bảo đúng hồ sơ, thiết kế đã được Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn, công trình hoàn thành đã góp phần làm rõ hơn đường biên giới và tạo cảnh quan cho du lịch. Công trình Trạm kiểm soát tại khu vực mốc 834/1 đã nghiệm thu nhưng do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc còn diễn biến phức tạp nên hai Bên chưa đưa vào vận hành thí điểm. Công trình trạm soát vé, bãi đỗ xe tại khu du lịch đã đi vào hoạt động... Phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng các công trình phục vụ phát triển trong khu du lịch như công trình đường đi bộ lên núi đối diện khu vực mốc 834/1-836(2); công trình điểm ngắm cảnh trên cao đối diện khu vực mốc 834/1; lắp các camera quan sát.

Công tác tuyên truyền về Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên) và xúc tiến quảng bá hình ảnh thác Bản Giốc, công tác quản lý dịch vụ, phục vụ khách du lịch tiếp tục được các cấp, các ngành của tỉnh Cao Bằng quan tâm triển khai thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu về công tác xúc tiến quảng bá du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong đó có nội dung quảng bá về hình ảnh thác Bản Giốc tại các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài. Trong năm, khu du lịch thác Bản Giốc đón 218.392 lượt khách du lịch, tăng 191% so với năm 2021.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số hoạt động trao đổi, hội đàm song phương tại thực địa và tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) chưa triển khai thực hiện; cơ sở hạ tầng trong Khu du lịch thác Bản Giốc chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng phát triển của khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế chủ yếu là từ ngân sách địa phương; công tác giải phóng mặt bằng một số khu vực trong khu cảnh quan còn gặp khó khăn. Cơ sở hạ tầng về giao thông chưa đủ điều kiện thực hiện thí điểm phân luồng các phương tiện giao thông trong Khu du lịch.

Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu cho ý kiến về một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: kiện toàn thành viên Ủy ban Điều phối, Văn phòng Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Hiệp định; Tiếp tục rà soát lại các danh mục đầu tư tại khu vực thác Bản Giốc trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực trong khu cảnh quan; xây dựng khu tái định cư; nghiên cứu bảo tồn phát triển và tuyên truyền, xúc tiến quảng bá khu du lịch, đầu tư trung tâm thương mại, khu giải trí; phổ biến các nội dung, quy chế của Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch…

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của các thành viên Ủy ban Điều phối, Văn phòng Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Để triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định trong thời gian tới, Chủ tịch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị như sau:

(1) Văn phòng Thường trực chủ trì tham mưu cho Uỷ ban Điều phối cấp tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 613/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên) và Kế hoạch số 1864/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên), giai đoạn 2022-2025. Chủ trì, tổ chức hội đàm lần thứ 9 với Tổ Công tác liên ngành Quảng Tây để trao đổi thống nhất phương án vận hành thí điểm và tổ chức Lễ công bố mở lối mở Bản Giốc (Đức Thiên) và Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) trong năm 2023.

(2) Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh trong việc kiện toàn Ủy ban Điều phối cấp tỉnh, Văn phòng thường trực, Tổ giúp việc; tổ chức hội đàm với Tổ Công tác liên ngành Quảng Tây để trao đổi thống nhất phương án vận hành thí điểm và tổ chức Lễ công bố mở lối mở Bản Giốc (Đức Thiên) và Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Đức Thiên) trong năm 2023. Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung để hội đàm với phía Trung Quốc trong việc triển khai Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên). Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các công việc liên quan đến dự án Kè bảo vệ và tôn tạo khu vực mốc 836, thác Bản Giốc.

(3) Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì tham mưu hoàn thiện Đề án “Cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc”; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá, nghiệm thu Đề án để tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ ngành Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư...) thẩm định, mục tiêu khoảng tháng 6/2023 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định. Phối hợp với Tổ công tác xúc tiến dự án Khu Trung tâm du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc giữa các nhà đầu tư theo đúng quy định; đồng thời nghiên cứu thu hút các nhà đầu tư chiến lược đủ năng lực, có kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án tại khu trung tâm thác Bản Giốc một cách đồng bộ, hiện đại, mang tầm quốc gia, quốc tế.

(4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp và truyền thông du lịch khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm du lịch của địa phương, tạo môi trường và điều kiện kết nối với doanh nghiệp; phối hợp với Văn phòng thường trực trong việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch tại khu du lịch thác Bản Giốc.

(5) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện Trùng Khánh xác định vị trí đề xuất xây dựng khu phức hợp bãi đỗ xe; khu tái định cư cho người dân trong khu cảnh quan thác Bản Giốc và các dự án khác để cập nhật quy mô, vị trí các dự án vào phương án điều chỉnh quy hoạch chung trong giai đoạn tới.  Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất kinh phí để thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu du lịch thác Bản Giốc.

(6) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc nắm tình hình, đảm bảo an ninh khu du lịch thác Bản Giốc; tăng cường công tác tuyên truyền, không để người dân bán hàng trên mặt sông Quây Sơn; đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới theo quy định.

(7) Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan hai Bên. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất các nội dung phục vụ thúc đẩy triển khai tiến độ thực hiện Hiệp định thác Bản Giốc (Đức Thiên).

(8) UBND huyện Trùng Khánh làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin các hạng mục công trình trong khu hợp tác theo thỏa thuận song phương cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thác Bản Giốc. Nghiên cứu tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

(9) Các đơn vị có thành viên Uỷ ban điều phối, Văn phòng Thường trực, Tổ giúp việc căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 1864/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên), giai đoạn 2022-2025.

 

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 1994
  • Trong tuần: 40 257
  • Tổng lượt truy cập: 15774635
  • Tất cả: 8076