Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính
Lượt xem: 35

Sáng 18/5, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và 2022 tại Sở Tài chính. Tham gia cùng đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2021 và 2022, công tác CCHC luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất triển khai đồng bộ theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, Sở ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng tiến độ và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đặt ra. Công tác CCHC được Sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả. Thường xuyên duy trì, thực hiện việc công khai, minh bạch đối với TTHC trên trang thông tin điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Sở Tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tìm hiểu và đề nghị giải quyết TTHC; thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ quy trình giải quyết công việc ở các lĩnh vực công tác theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Website của Sở Tài chính.

anh tin bai
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Hiện nay, Sở phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm thử dịch vụ công trực tuyến đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Hằng năm, thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên cơ sở quyết định công bố của Bộ Tài chính để tham mưu đề xuất công bố các TTHC được kịp thời, đầy đủ và đúng thời gian quy định. Cụ thể, năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở 3 TTHC thuộc lĩnh vực tin học và thống kê, quản lý tài sản công. Năm 2022 ban hành 3 TTHC, bãi bỏ 2 TTHC hết hiệu lực thuộc lĩnh vực công sản; đề nghị ban hành 5 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý công sản, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, bộ máy hành chính của Sở được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đúng quy định hiện hành.

Đối với kết quả giải quyết TTHC, năm 2021 tiếp nhận 333 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 333 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; năm 2022 tiếp nhận 1.545 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.544 hồ sơ, 1 hồ sơ quá hạn. Ngoài ra, các hồ sơ, TTHC của Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh gửi đến cơ quan được gải quyết đúng quy trình, trình tự, thời gian, không có hồ sơ tồn động kéo dài.

Đối với việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Sở triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice. Kết quả trên 99% văn bản đi, đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng, 100% cán bộ, công chức thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho ý kiến cần bổ sung thêm số liệu, cải cách tổ chức bộ máy và con người, cải cách tài chính công; việc cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC; chỉ số cải cách hành chính công, công tác cải cách thể chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC. Tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản, quyết định công bố các TTHC mới, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp với thực tế. Về CCHC công, cần có thêm dẫn chứng, số liệu nâng cao chất lượng kỷ luật, kỷ cương; tham mưu xử lý các tài sản công không còn giá trị sử dụng; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành đầy đủ hơn. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các sở, ngành trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp bảo đảm đúng thời gian quy định.

Theo Baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 42
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 81 275
  • Tổng lượt truy cập: 16290594
  • Tất cả: 11873