Họp Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 117

Chiều 20/3/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp mở rộng, đánh giá công tác giải ngân nguồn vốn hỗ trợ và tình hình triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ và đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thường trực huyện ủy các huyện, thành phố.

Theo Đề án “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có 5.250 hộ được hỗ trợ (trong đó, 100 nhà lắp ghép, 2.805 hộ làm mới, 648 hộ sửa chữa 1-2 tiêu chí “cứng”, 1.697 hộ sửa chữa 3 tiêu chí “cứng”). Đến nay, có 3.260 nhà đã hoàn thành xây mới, sửa chữa (trong đó, 16 nhà lắp ghép, 1.948 nhà xây mới, 353 nhà sửa chữa từ 1-2 tiêu chí, 943 nhà sửa chữa cả 3 tiêu chí).

Năm 2023, tổng nguồn vốn giao cho các địa phương là 110.002 triệu đồng; đã giải ngân được 95.975 triệu đồng, đạt 86,46%. Theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (hỗ trợ nhà ở Quyết định 90) có 1.991 nhà được hỗ trợ (trong đó, 1.271 nhà xây mới, 190 nhà sửa chữa từ 1-2 tiêu chí, 530 nhà sửa chữa cả 3 tiêu chí), tổng số tiền hỗ trợ 74.702 triệu đồng. Từ nguồn vốn xã hội hoá hỗ trợ 61 nhà (59 nhà xây mới, 02 nhà sửa chữa cả 3 tiêu chí), tổng kinh phí hỗ trợ 2.877 triệu đồng. Tạm ứng từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ 215 nhà (64 nhà xây mới, 151 nhà sửa chữa), tổng kinh phí hỗ trợ 5.500 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình giải ngân, thực hiện chương trình còn một số khó khăn, vướng mắc như: Một số địa phương còn lúng túng trong xác định, phân loại đối tượng hỗ trợ theo các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều trường hợp trùng lặp giữa các nguồn vốn; công tác rà soát, lập danh sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định 90 còn một số sai sót; một số gia đình hoàn cảnh khó khăn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, không có nhân lực nhưng chưa được quan tâm, hỗ trợ; một số gia đình hoàn thành xây dựng nhà ở, tuy nhiên địa phương chưa tổ chức nghiệm thu, giải ngân do vướng thủ tục về đất đai; nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng cấp cho các địa phương chưa đủ do đó một số hộ mới được giải ngân trước nguồn ngân sách Trung ương; nguồn vốn xã hội hóa chưa tập trung ưu tiên các hộ thuộc Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Năm 2023, tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiệm thu, giải ngân đối với các hộ đã xây dựng xong, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tiếp tục triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở để giải ngân hết nguồn vốn năm 2023 đã được giao; rà soát tổng thể toàn bộ Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng, nhu cầu của các hộ trong Đề án; tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện của chuyên môn phụ trách cấp huyện, xã; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nhà ở, quy trình nghiệm thu, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt là các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân vướng mắc về đất đai hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đối với các hộ chưa có đất ở cần lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương sớm ban hành quy định về định mức, trình tự, cách thức thực hiện hỗ trợ nhà ở, đất ở thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh tin bai

Lãnh đạo huyện Hạ Lang phát biểu thảo luận

Thảo luận tại cuộc họp các đại biểu đã nêu và phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn trong triển khai thực hiện; đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt là các hộ đã làm xong nhà; tiếp tục nhiệm vụ thúc đẩy xóa nhà dột nát năm 2023. Ưu tiên tập trung vào những nhà đã được phê duyệt theo Đề án (5.250 hộ). Cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Triệu Đình Lê đề nghị các ngành, địa phương quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, yêu cầu giải ngân phải đúng, trúng, cố gắng giải ngân hết số còn lại trong quý 1/2023. Các địa phương, các huyện tiếp tục bám sát các quy định hướng dẫn của cấp trên, rà soát lại thực tế các hộ cần hỗ trợ mà chưa triển khai để có phương án hỗ trợ kịp thời; tập trung triển khai hỗ trợ các hộ đã được phê duyệt theo Đề án; rà soát kinh phí đã cấp gắn với kinh phí đối ứng cho phù hợp, nhu cầu kinh phí để hoàn thành mục tiêu trong năm 2023 và cả giai đoạn để đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí.

Thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2023. Nội dung báo cáo, phóng sự và các tham luận phản ánh được đây là chương trình thiết thực, hợp lòng dân; sự nỗ lực quyết tâm rất cao, cách làm sáng tạo của cả hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng trong thực hiện chương trình; chương trình đã và đang thực hiện đạt hiệu quả cao, rõ nét góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân, xoá đói giảm nghèo và Cao Bằng đang rất cần tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình.

Đối với các hộ quá khó khăn, không có đối ứng cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, không bỏ rơi ai phấn đấu mức hỗ trợ đối với các hộ này phải trên 44 triệu, phải đạt 3 tiêu chí cứng, tuổi thọ 20 năm trở lên. Đối với những hộ đã được hỗ trợ thời gian trước mà hiện tại nhà đã xuống cấp, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo xin ý kiến chính thức Bộ Xây dựng, trong đó giải trình thực trạng của các nhà thuộc diện này để có biện pháp giải quyết. Trong khi chưa có trả lời của cấp trên, trước mắt đối với những hộ này ưu tiên giải quyết bằng nguồn xã hội hoá. Điều chỉnh thời gian thực hiện đề án, rà soát chặt chẽ các hộ chưa triển khai và phải có biên bản, có hình ảnh thực tế để điều chỉnh hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới phù hợp với điều kiện thực tế và hết sức hạn chế số nhà phát sinh; đối với số nhà đã làm dứt khoát không được hồi tố thay đổi.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các huyện trong tháng 4/2023, thực hiện triển khai trên tinh thần không cầu toàn, cầm tay chỉ việc, vướng đâu gỡ đấy trên cơ sở hướng dẫn, quy định của cấp trên. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất ở cho các các huyện. Các thành viên BCĐ, ngành, địa phương chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, quyết tâm hoàn thành tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 8836
  • Trong tuần: 101 158
  • Tổng lượt truy cập: 16255069
  • Tất cả: 21655