Họp Ban Chỉ đạo Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)
Lượt xem: 86

Sáng 09/3/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ Dự án chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Dự án; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ, Tổ thư ký Tổ giúp việc BCĐ; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo cả; các đơn vị tư vấn liên quan.

anh tin bai

Các đại biểu dự cuộc họp

Theo báo cáo tình hình triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), ngày 16/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án tại Quyết định số 20/QĐ-TTg. Theo đó, Sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh là 22.690 tỷ đồng (trong đó: giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn (giai đoạn 1) của Dự án: Vốn NSNN tham gia là 6.580 tỷ đồng (trong đó: NSĐP là 4080 tỷ đồng, NSTW là 2.500 tỷ đồng), chiếm 49,92% tổng mức đầu tư; vốn Nhà đầu tư và các nguồn vốn khác là 6.594 tỷ đồng. Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho cả dự án khoảng 212,16 ha (rừng tự nhiên khoảng 181,66 ha; rừng trồng khoảng 30,50 ha). Trong đó: tỉnh Cao Bằng khoảng khoảng 104,51 ha (diện tích rừng tự nhiên khoảng khoảng 96,74 ha, rừng trồng khoảng 7,77 ha); tỉnh Lạng Sơn khoảng 107,65 ha (rừng tự nhiên khoảng 84,92 ha; rừng trồng khoảng 22,73 ha).

Đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 trình thẩm định: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.128 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn (giai đoạn 1) của Dự án: Vốn NSNN tham gia là 6.580 tỷ đồng (trong đó: NSĐP là 4080 tỷ đồng, NSTW là 2.500 tỷ đồng), chiếm 46,57% tổng mức đầu tư; vốn Nhà đầu tư và các nguồn vốn khác là 7.548 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn giai đoạn 1 là: 29 năm 01 tháng. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án (giai đoạn 1) địa phận huyện Thạch An đã cắm 242/363 cọc; địa phận huyện Quảng Hòa đã câm 199/337 cọc, đã được Ban Quản lý dự án nghiệm thu hiện trường. 

anh tin bai

Đại diện Tổ giúp việc BCĐ báo cáo tình hình triển khai Dự án

Đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-TTg, giai đoạn 2 cụ thể: Điểm đầu: từ khoảng Km93+350 điểm cuối giai đoạn 1; Điểm cuối: Km121+060 tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phạm vi và quy mô đầu tư: Đầu tư mới khoảng 27,71 km đường quy mô bề rộng nền đường Bnền = 17 m; Xây dựng hoàn chỉnh nút giao với QL3 Km93+350. Hoàn thiện quy mô cắt ngang Bnền = 17m khoảng 71,26km với các đoạn tuyến với quy mô Bnền = 13,5m đã thực hiện trong giai đoạn 1; bố trí làn dừng xe khẩn cấp xen kẽ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 9.516 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau năm 2025.

Về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với chiều dài tuyến khoảng 17,5km. Trong đó đoạn 1 khoảng 14,8km; đoạn 2 khoảng 2,7km. Tổng mức đầu tư 1.497 tỷ đồng. Ngày 27/10/2022, Ban Quản lý dự án tỉnh trình Sở Giao thông vận tải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 và danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất trồng lúa; ngày 23/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo kết quả họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Theo đó, Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của Dự án được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số ý kiến của Hội đồng thẩm định. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ theo thông báo thẩm định, dự kiến hoàn thành và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường trước 30/3/2023.

Về kế hoạch triển khai cao tốc giai đoạn 1: Thẩm định, phê duyệt Dự án dự kiến trong tháng 4/2023; Công tác giải phóng mặt bằng: triển khai ngay sau khi Dự án được phê duyệt, dự kiến trong hoàn thành 10/2023; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành 8/2023.

Kế hoạch triển khai dự án tuyến kết nối thành phố: Phê duyệt hồ sơ tác động môi trường dự kiến trong tháng 03/2023; Phê duyệt dự án dự kiến trong Quý II/2023; Tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công: Quý II-III/2023; Thẩm định, phê duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng Quý III/2023; Lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công dự án Quý IV/2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Dự án còn một số khó khăn, vướng mắc như: Dự án đường cao tốc thiếu chỉ tiêu sử dụng đất giao thông của Dự án trên địa phận tỉnh Lạng Sơn so với Quyết định số 326-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Cơ chế sử dụng vốn Ngân sách trung ương giao cho tỉnh Cao Bằng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh Lạng Sơn chưa rõ ràng; Phương án tuyến tránh đập Thâm Luông Km34+0.00 - Km39+0.00 theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 (phương án tuyến đi vòng sang bên phải (so với hướng tuyến tại quyết định số 1212/QĐ-TTg theo hướng Lạng Sơn - Cao Bằng), cắt qua cánh đồng lúa (dọc sông Bắc Khê)) hiện chưa được UBND tỉnh Lạng Sơn đồng thuận. Dự án tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc năm 2023 chưa bố trí được kế hoạch vốn…

 

anh tin bai

Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của Dự án; chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ngay khi Dự án được phê duyệt; cơ chế huy động nguồn vốn; sớm thống nhất phương án thiết kế tuyến tránh đập Thâm Luông (Lạng Sơn); cơ chế để thực hiện các mỏ vật liệu...

anh tin bai

          Bí thư Tỉnh uỷ Trần Hồng Minh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Hồng Minh đề nghị tất cả các đồng chí thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Dự án. BCĐ, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh các kế hoạch, bổ sung người chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện đến thời gian kết thúc phân đoạn của kế hoạch. Cho phép các huyện thực hiện các thủ tục, tư vấn, các công tác chuẩn bị trước, chủ yếu tập trung về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di chuyển hệ thống các công trình điện ra khỏi tuyến, trừ trường hợp trồng rừng là sau ngày 30/4/2023, còn lại phải hoàn chỉnh thủ tục xong trước ngày 30/4/2023. Hoàn chỉnh tất cả thiết kế kỹ thuật, dự toán thi công của giai đoạn 1, giai đoạn 2 trước ngày 30/4/2023 để các cơ quan chủ động nghiên cứu các nội dung thẩm định. Tất cả các thủ tục về hồ sơ chuẩn bị, công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường để phê duyệt dự án của tuyến nối, giai đoạn 2 và chuyển đổi rừng đề nghị BCĐ mà trực tiếp là Ban Quản lý Dự án phải chủ động chuẩn bị trước; hoàn chỉnh kết luận, kế hoạch để triển khai thực hiện đường cao tốc trong thời gian tới, cụ thể thời gian và người chủ trì chịu trách nhiệm; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm các vấn đề về giải ngân. Phấn đấu Dự án phải được phê duyệt trong tháng 3/2023 để có cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo đúng kế hoạch.

 

Dương Liễu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 2227
  • Trong tuần: 40 490
  • Tổng lượt truy cập: 15774868
  • Tất cả: 8309