Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 125

Sáng 12/9/2023, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương cùng dự.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Đỗ Quang Sơn, Trưởng Ban Đại diện Hội NCTtỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các ủy viên Ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng ban công tác NCT các huyện, thành phố.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã báo cáo khái quát các nội dung chính Kết luận số 58/KL-TW, ngày 26/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi. Hội Người cao tuổi Việt Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức Hội ở cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Kết luận số 58-KL/TW cũng nêu rõ việc đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương xem xét việc thành lập hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương; tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nêu rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội NCT.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp với thực tiễn địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT. Hội NCT các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Dương Liễu

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 203
  • Hôm nay: 8835
  • Trong tuần: 122 732
  • Tổng lượt truy cập: 17496012
  • Tất cả: 18074