HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 111

Chiều 17/5, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng làm trưởng đoàn giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong 2 năm 2021, 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng, ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), triển khai thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước. Thường xuyên rà soát cập nhật các văn bản mới về công tác CCHC, các TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi tra cứu các TTHC về tài nguyên và môi trường.

Kế hoạch CCHC năm 2021 có 27 nhiệm vụ, năm 2022 có 41 nhiệm vụ, 100% nhiệm vụ được triển khai thực hiện đến hết năm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hằng năm, đơn vị ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện đạt 100% nội dung đề ra. Niêm yết công khai đầy đủ các TTHC đảm bảo kịp thời, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Rà soát và cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thời gian giải quyết các TTHC được cắt giảm tối đa đến 30% so với tổng thời gian giải quyết TTHC theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

anh tin bai
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng kết luận buổi giám sát

Giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và trên hệ thống một cửa liên thông hiện đại (iGate): Năm 2021 nhận 17.472 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 16.175 hồ sơ, giải quyết quá hạn 584 hồ sơ. Năm 2022 nhận 21.426 hồ sơ, giải quyết trước hạn 20.093 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 316 hồ sơ, quá hạn 150 hồ sơ, 846 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết nhưng chưa đến hạn.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị: HĐND, UBND tỉnh xem xét bố trí trụ sở làm việc cho Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, Thành phố. Dành một phần kinh phí nguồn thu từ đất để đầu tư trang thiết bị nhằm hiện đại hóa hệ thống văn phòng đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ tốt hơn cho việc giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ về các vấn đề: Thủ tục hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với công dân; quy trình giải quyết TTHC cho người dân về lĩnh vực đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND Thành phố; nguyên nhân hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC; nguyên nhân chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh chưa được cải thiện; sự phối hợp của các bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực CCHC…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo bổ sung, bổ sung kết luận của thanh tra, kiểm toán (nếu có); tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành để tham mưu tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp tình hình; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết hồ sơ cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Quan tâm giải quyết khó khăn về nhân sự ở Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, Thành phố. Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật công vụ, nhất là ở văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1