HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ
Lượt xem: 74

Ngày 18/5, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và 2022 tại Sở Nội vụ. Tham gia cùng đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Sở Tư pháp.

Năm 2021, 2022, Sở Nội vụ tích cực, chủ động tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC Nhà nước; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; chuyển đổi số đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Qua đó, kết quả xếp loại CCHC của Sở năm 2021 xếp thứ hai, năm 2022 xếp thứ nhất trong nhóm các sở, ngành cấp tỉnh.

Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 quyết định. Tuyên truyền TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 79/89 TTHC; các bản tin điện tử CCHC trên trang thông tin điện tử của sở; 9 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng chỉ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hằng năm, Sở ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện đạt 100% nội dung đã ề ra. Sở rà soát, đánh giá 182 TTHC, đề nghị phân cấp 8 TTHC đạt 4,4%, 174 TTHC không đề nghị phân cấp. Rà soát, đơn giản hóa TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 79 TTHC cấp tỉnh, 29 TTHC cấp huyện và 15 TTHC cấp xã từ 20 - 50% so với thời hạn quy định; tái cấu trúc quy trình đối với 133 TTHC trên hệ thống một cửa điện tử.

Tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử, đề xuất 8 TTHC lĩnh vực công chức, viên chức khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 79 TTHC cấp tỉnh, 29 TTHC cấp huyện, 15 TTHC cấp xã. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 9 TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng; rà soát, đề xuất 48 thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết; đề xuất 28 TTHC phù hợp thực hiện theo nguyên tắc "4 tại chỗ".

Đối với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tiếp nhận tại Trung tâm lưu trữ lịch sử 153 hồ sơ TTHC; tiếp nhận qua hệ thống 3.107 hồ sơ TTHC, đã giải quyết TTHC trước hạn và đúng hạn 2.023 hồ sơ; đang giải quyết 1.084 hồ sơ TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 15 hồ sơ.

Tham mưu triển khai “Sáng kiến, giải pháp về CCHC” tỉnh Cao Bằng, 100% sở, ngành, huyện, Thành phố tham gia dự thi với 61 sáng kiến của các cá nhân, tập thể về các lĩnh vực CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC. Tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đổi tên, chia tách, sáp nhập đối với 41 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố, giảm 2 đơn vị sự nghiệp. Hiện, toàn tỉnh có biên chế sự nghiệp giao trên 16.000 biên chế, trong 2 năm đã tinh giản hơn 400 biên chế; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo kế hoạch giao cho các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hơn 500 lớp với sự tham gia của 40.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu UBND tỉnh hoàn thành Đề án “Tạo lập cơ sở sữ liệu, số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử giai đoạn 2022 - 2025”; hướng dẫn các các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 4.0.

Theo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021, Sở được giao 33 nhiệm vụ, trong đó, 100% nhiệm vụ hoàn thành, các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Sở hoàn thành theo quy định. Theo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022, Sở được giao 54 nhiệm vụ, trong đó, 50/54 nhiệm vụ hoàn thành, 4 nhiệm vụ xin chuyển sang năm 2023. Các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Sở cơ bản hoàn thành theo quy định.

Tại buổi giám sát, các thành viên đề nghị Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung: Thực trạng nguồn lực về cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện và kết quả tổ chức kiểm tra nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết quả kiểm tra hệ thống văn bản pháp luật theo dõi thi hành văn bản pháp luật; tình hình thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương và cán bộ, công chức vi phạm; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tình hình quản lý cán bộ, công chức cấp xã và sắp xếp số cán bộ, công chức dôi dư toàn tỉnh; các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đánh giá những tồn tại, hạn chế và các chỉ số thành phần của CCHC...

anh tin bai

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi giám sát.Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng kết luận buổi giám sát.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cần có báo cáo bổ sung, tổng hợp đầy đủ số liệu, nhất là các nội dung tham mưu UBND tỉnh gửi lại đoàn giám sát vào ngày 26/5; tiếp tục tham mưu trong công tác CCHC; chủ động rà soát, tham mưu kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền. Khi dự thảo các nghị quyết của HĐND về cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; tăng cường kiểm tra các đơn vị, địa phương trong thực hiện CCHC; tiếp tục tham mưu cho tỉnh rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh sắp xếp lại xóm, tổ dân phố, thực hiện tinh giản biên chế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tập trung xây dựng dữ liệu hồ sơ cán bộ điện tử, nghiên cứu tham mưu giảm TTHC trong công tác cán bộ...

Theo Baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 81 315
  • Tổng lượt truy cập: 16290634
  • Tất cả: 11913