Gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 239

Sáng 12/9/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công tác chỉ đạo, trọng tâm tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Ngay từ tháng 6/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 4 tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các tiểu ban đã ra thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch chi tiết, có tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành, họp đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh; được tổ chức với quy mô lớn có tính định kỳ, được tổ chức theo quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội thực hiện những nhiệm vụ:(1) thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định chi tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và các giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và tình hình thực tế của tỉnh Cao Bằng; thảo luận báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đánh giá kết quả thực hiện 04 Chương trình hành động thực hiện Nghĩ quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI gồm: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023 Chương trình về "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018 – 2023”;  Chương trình về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2018 2023 Chương trình "Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoàn 2018 -2023" Chương trình về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2018 - 2023". Đánh giá kết quả thực hiện 04 Chương trình hành động thực hiện Nghĩ quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI gồm: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023 Chương trình về "Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018 – 2023 dspa Chương trình về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2018 2023 Chương trình "Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoàn 2018 -2023" Chương trình về “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh giai đoạn 2018 - 2023". (2) Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công Đoàn Việt - Nam, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Đoàn Việt Nam. (3) Bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo kế hoạch Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII được tổ chức trong 02 ngày từ ngày 19/9/2023 ngày 20/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, với 250 đại biểu.

anh tin bai

Đại diện báo Nhân dân thường trú tại tỉnh Cao Bằng phát biểu

Tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện các cơ quan báo chí trao đổi, đề nghị LĐLĐ tỉnh làm rõ hơn một số kết quả nổi bật của Công đoàn về những nội dung như: kết quả tình hình nổi bật trong nhiệm kỳ 2018-2023; những bài học kinh nghiệm; những vấn đề được xã hội quan tâm như An toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...những khâu đột phá và dự kiến thực hiện trong Nghị quyết đại hội tới. Cách khắc phục hạn chế về thu phí công đoàn nhất là đối với đoàn viên công đoàn thuộc các doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ đại hội; đại hội có những đổi mới gì trong việc tuyên truyền thông tin đến cơ sở; Các đại biểu mong muốn LĐLĐ tỉnh cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Công đoàn Cao Bằng lần thứ XVII.

anh tin bai

Đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh giải đáp, làm rõ các ý kiến của các cơ quan báo chí; trân trọng cảm ơn và mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, gắn bó, phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Kịp thời phản ánh về những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới tiêu biểu, những cách làm hay; tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng…

 

Kim Cúc

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 83
  • Hôm nay: 8125
  • Trong tuần: 153 725
  • Tổng lượt truy cập: 17640902
  • Tất cả: 19193