Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 373

Ngày 24/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đã ký ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, 04 danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: (1) Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (1.005144); (2) Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh (1.004435); (3) Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số(1.004436); (4) Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người(1.002982). Thủ tục hành chính cấp huyện gồm: (1) Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗtrợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học (1.005144); (2) Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (1.004438); (3) Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người(1.003702); (4) Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo(1.001622); (5) Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp (1.008950).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính được công bố không nêu trong Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 711/QĐ-BGDĐTngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kim Cúc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 242
  • Hôm nay: 6567
  • Trong tuần: 135 999
  • Tổng lượt truy cập: 17598759
  • Tất cả: 25745