Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tháng 4/2023
Lượt xem: 396

 Thời tiết những tháng đầu năm 2023, lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ trồng trọt vụ Đông – Xuân. Tiến độ sản xuất trồng trọt như sau: Lúa Đông –Xuân gieo cấy được 3.545,4/3.723ha, đạt 95% KH; Ngô Đông –Xuân trồng được 23.830,7/25.351,8ha, đạt 94% KH; cây Thuốc lá trồng được 3.692,0/3.510ha, đạt 105,2% KH; cây Mía trồng mới được 1.890,1/2.821ha, đạt 67% KH; cây Sắn trồng được 2.233,6/2.723,9ha, đạt 82% KH; cây Đỗ tương xuân trồng được 424,4/517,5ha, đạt 82% KH; cây Lạc xuân trồng được 264,6/378ha, đạt 70% KH; cây Thạch đen trồng được 370,5/570ha, đạt 65% KH; cây Dong giềng trồng được 493,6/460,4ha, đạt 107,21% KH.

 

anh tin bai

Lúa Đông –Xuân gieo cấy đạt 95% KH

 Trong chăn nuôi, đầu năm không xảy ra rét đậm, rét hại; một số dịch bệnh lớn như dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục không xuất hiện; nhưng thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, một số dịch bệnh trên vật nuôi có dấu hiệu gia tăng như Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng làm 512 con trâu, bò, lợn bị mắc bệnh. Dịch Cúm gia cầm H5N1: phát sinh 01 ổ dịch. Tổng số gia cầm bị mắc bệnh chết và buộc phải tiêu hủy 450 con, tổng trọng lượng khoảng trên 800kg. Hiện ổ dịch đã qua 21 ngày không có ca bệnh phát sinh.

 Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số Trâu: 105.312 con, bằng 100,23% so với cùng kỳ năm trước; 103.521 con bò, bằng 99,27% so với cùng kỳ năm trước; 321.190 con lợn, bằng 101,98% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số gia cầm: 2.806,68 nghìn con, bằng 101,81% so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai duy trì thực hiện công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Tháng 4/2023 trồng rừng được 5,02ha; khối lượng gỗ khai thác là 1.364,478m3. Ngăn chặn 39 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp. Số tiền phạt và bán lâm sản tịch thu, nộp ngân sách 104,5 triệu đồng.

Công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện 98 dự án hỗ trợ phát trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG, trong đó: có 21 kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và 77 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Chỉ đạo rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng năm 2023. Chỉ đạo triển khai kịp thời, đúng quy định các dự án đầu tư bố trí dân cư (gồm 06 dự án chuyển tiếp và 04 dự án khởi công mới năm 2023). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông; tiếp tục triển khai các mô hình Khuyến nông từ các nguồn vốn Khuyến nông Quốc gia: Dự án "Xây dựng mô hình nuôi cá Bống trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" giai đoạn 2021-2023.

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 107
  • Hôm nay: 4344
  • Trong tuần: 162 345
  • Tổng lượt truy cập: 17735359
  • Tất cả: 40620