Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 4479

Trong tháng 8, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển. Các địa phương trong tỉnh tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa, hoa màu vụ hè thu; phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh trên động vật.Tiến độ sản xuất trồng trọt như sau: Lúa mùa gieo cấy được khoảng 25.976 ha/25.976 ha đạt 100% KH; ngô Hè thu trồng được khoảng 13.306 ha/14.007 ha đạt 95% KH; đỗ tương Hè trồng được 1.236,25 ha/2.057 ha đạt 60,1% KH; lạc xuân trồng được 1.035,4 ha/1.593 ha đạt 65% KH; cây Dong riềng trồng được 473,0/371,0 ha, đạt 127,5% KH; thạch đen trồng được 563,66/415,0 ha, đạt 135,8% KH; cỏ chăn nuôi trồng được 1.370,2/960 ha, đạt 142,7% KH...

Trong tháng 8 thời tiết thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển

Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi vẫn diễn biến phức tạp, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục phát sinh tại một số địa phương, nhiều nhất là 02 huyện Hạ Lang và Trùng Khánh. Tính từ đầu năm đến 13/8/2022, dịch đã xảy ra tại 308 hộ chăn nuôi thuộc 75 thôn, xóm/34 xã, thị trấn/09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, làm mắc và buộc tiêu hủy 1.606 con lợn các loại với tổng trọng lượng là 61.790 kg. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi đạt kết quả chưa cao, đối với các loại vắc xin phòng bệnh cho trâu bò gồm: Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục toàn tỉnh đạt từ 37,97-39,42% kế hoạch giao, trong đó các địa phương đạt cao nhất là Thành phố, Quảng Hòa đạt trên 50% KH giao. Đối với các loại vắc xin phòng bệnh cho lợn gồm Dịch tả lợn cổ điển, Lepto, toàn tỉnh đạt 31,40 - 41,45% KH giao, trong đó tỷ lệ tiêm phòng Dịch tả lợn cổ điển tại các huyện đều dưới 50%, Thành phố 52,12% KH giao; thấp nhất là huyện Thạch An 5,26%, Bảo Lâm 11,71 %, Trùng Khánh 16,22%...

 Tổng đàn gia cầm bằng 96,28% so với cùng kỳ năm trước

 Tổng đàn vật nuôi trên toàn tỉnh có 105.862 con trâu, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,36%; đàn bò có 107.481 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 98,85%; đàn lợn có 308.350 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 104,54%. Tổng số gia cầm có 2.956 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 96,28%. Tổng diện tích nuôi trồng  thủy sản đến 15/8/2022 ước đạt 398 ha, bằng 100% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản ước tính từ đầu năm đạt 304,43 tấn, bằng 97,39% so với cùng kỳ năm trước.

 Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thực hiện. Luỹ kết từ đầu năm đến ngày 15/8/2022 trồng rừng sản xuất Dự án bảo vệ và phát triển rừng được 403,2/ 1.800 ha, đạt 22,4% KH;  khai thác gỗ ước đạt 10.641 m3 sản lượng gỗ khai thác, bằng 65,27% so với cùng kỳ năm 2021; xảy ra 148 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện các Chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được thường xuyên quan tâm thực hiện: UBND tỉnh đã  chỉ đạo khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2022; xem xét phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức về Chương trình OCOP cho đối tượng là cán bộ quản lý, phụ trách Chương trình OCOP ở các cấp, các chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP. Tập trung xây dựng hoàn thiện Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 09 dự án thuộc Đề án nông nghiệp thông minh của tỉnh.

Dương Liễu

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1