Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 1245

Trong tháng 5, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống thoái hoá, xói mòn nông nghiệp; rà soát, dự báo tình hình và triển khai các phương án phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, mở rộng phát triển chăn nuôi; tăng cường phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa, bão năm 2022.

 Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều loại cây trồng có diện tích trồng vượt kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ sản xuất trồng trọt các loại cây như sau: Lúa xuân gieo cấy được 3.670,1/3.657 ha, đạt 100,4% KH, bằng 100%; ngô xuân trồng được 25.642/25.307,9 ha, đạt 101,3% KH; bằng 99,6%; thuốc lá được 3.289 /3.056 ha, đạt 107,6,% KH, bằng 108,5%; đỗ tương xuân 479,2/607 ha, đạt 78,9% KH, bằng 82,4 %; cây lạc 298,7/315,5 ha, đạt 94,7% KH, bằng 105,9%; cây mía 3.049,2/2.945,0 ha, đạt 103,5% KH, bằng 115,0%; cây sắn 2.182,6/2.026 ha, đạt 107,7% KH, bằng 113,2%; cây dong riềng 473,0/371,0 ha, đạt 127,5% KH, bằng 135,0%; cây thạch đen 441,7/415,0 ha, đạt 106,4% KH; cỏ chăn nuôi  1.370,2/960 ha, đạt 142,7% KH, bằng 167,9%; rau đậu các loại trồng được 2.546,8 ha, bằng 127,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lúa xuân gieo cấy đạt 100% kế hoạch

 Trong chăn nuôi, các ổ dịch bệnh được phát hiện và xử lý kịp thời, không lây lan, hiện nay chỉ xảy ra lẻ tẻ đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, Tụ huyết trùng, Tính từ đầu năm đến nay, dịch đã xảy ra rải rác tại 41 hộ chăn nuôi thuộc 26 thôn, xóm/19 xã, thị trấn/06 huyện trên địa bàn tỉnh, làm mắc và buộc tiêu hủy 416 con lợn các loại với tổng trọng lượng là 16.963 kg. Tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước, tổng số trâu có 103,311 con, bằng 101,47%; tổng số bò có 106.213 con, bằng 98,27%; tổng đàn lợn có 308.355 con, bằng 105,51%; tổng số gia cầm: 2.968,74 nghìn con, bằng 101,95% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tổng đàn gia cầm tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước

Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 219,23 tấn, bằng 103,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng nuôi trồng là 182,75 tấn, bằng 102,74% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác 36,48 tấn, bằng 108,06% so với cùng kỳ.

 Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thực hiện. Luỹ kết từ đầu năm đến ngày 15/5/2022 trồng rừng được 101,89 ha, bằng 82,64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,4% KH năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; dự thảo Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025; Phê duyệt kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp (bổ sung dự toán năm 2021) hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các huyện: Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lạc; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện công tác phát triển sản phẩm OCOP năm 2022, tổ chức đoàn thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm và tham dự hội chợ OCOP hè năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục triển khai 08 mô hình liên kết sản xuất, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào sản xuất, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

 

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 5555
  • Trong tuần: 56 923
  • Tổng lượt truy cập: 16159466
  • Tất cả: 15924