Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tháng 4/2022
Lượt xem: 3186

Trong tháng 4, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân năm 2022, cơ bản diện tích các loại cây trồng đều tương đương hoặc vượt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả cụ thể, tiến độ gieo trồng cây lúa xuân được khoảng 3.474,15 ha/3.657 ha, đạt 95% KH; Cây ngô Đông Xuân được khoảng 24.295,6/25.308,0ha đạt 96% KH; Cây thuốc lá được khoảng 3.235,0 ha/3.056 ha, đạt 105,8% KH; Cây sắn trồng được khoảng 1.519,5/2.026,0 ha đạt 75% KH; Mía trồng được khoảng 2.299,4/2.948,0 ha đạt 78% KH; Dong riềng trồng được khoảng 289,38/371,0 ha đạt 78% KH; Thạch đen trồng được khoảng 323,7/415,0 ha đạt 78% KH.

 

Cánh đồng lúa tại xóm 3 xã Vĩnh Quang phát triển tốt

 Trong chăn nuôi, có nhiều kết quả tích cực, dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát tốt, tổng đàn vật nuôi tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 102.072 con trâu, bằng 100,59% so với cùng kỳ; tổng đàn bò 106.895 con, bằng 99,06% so với cùng kỳ; tổng đàn lợn  304.960 con, bằng 106,2% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 2.956,7 nghìn con, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước.

 Ước tính tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm đạt 182,94 tấn, bằng 103,39% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng nuôi trồng là 157,53 tấn, bằng 103,65% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác 25,41 tấn, bằng 101,8% so với cùng kỳ.

Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thực hiện

Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thực hiện. Luỹ kết từ đầu năm đến ngày 15/4/2022 trồng rừng tập trung 52,29 ha, bằng 174% so với cùng kỳ năm trước; khai thác gỗ ước đạt 1.426,56 m3, bằng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; dự thảo Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện công tác phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; triển khai công tác phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục triển khai 08 mô hình liên kết sản xuất, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào sản xuất, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng.

Dương Liễu

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1