Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tháng 02/2022
Lượt xem: 2778

Trong tháng 02/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện gieo cấy và chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân năm 2022, đảm bảo sử dụng giống mới, năng suất cao; theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng; hướng dẫn xử lý kịp thời khi sâu bệnh hại xảy ra, không gây nguy hại đến cây trồng xung quanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cây ngô xuân trồng được 7.592,4 ha/25.308 ha, đạt 30% KH, bằng 50% so với cùng kỳ; cây thuốc lá trồng được 3.000 ha/3.056 ha, đạt 98,2% KH, bằng 95,9% so với cùng kỳ; cây khoai tây trồng được 81,8 ha/83,0 ha, đạt 99,8% KH, bằng 65% so với cùng kỳ; rau các loại khoảng 1.800ha, bằng 298% so với cùng kỳ năm trước.

 

 Diện tích trồng cây thuốc lá đạt 98,2% KH năm

 Trong chăn nuôi, tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng phức tạp, đặc biệt đối với đàn gia súc và đàn lợn; tổng đàn vật nuôi vẫn duy trì so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ so với tháng trước. Trong tháng phát sinh thêm 12 ổ dịch Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mới tại 04 huyện, tổng số 293 con lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy. Từ ngày 01/01/2022 đến nay dịch bệnh đã gây mắc và buộc tiêu hủy 328 con lợn các loại (23 con lợn nái và 305 con lợn thịt) của 30 hộ chăn nuôi/ 20 thôn, xóm/ 16 xã, thị trấn tại 06 huyện. Bệnh tụ huyết trùng xảy ra rải rác tại các huyện, số mắc bệnh 75 con, chết 07 con trâu, bò và 21 con lợn.

 Các đàn vật nuôi cụ thể như sau: Tổng số trâu có 101.537 con, giảm 0,32% so với tháng trước. Tổng số bò có 108.082 con, tăng 0,43% so với tháng trước. Tổng đàn lợn có 301.989 con, giảm 1,28% so với tháng trước. Tổng số gia cầm có 2.758,46 nghìn con, giảm 6,03% so với tháng trước.

 

 

Mô hình nuôi vịt khép kín của anh Đàm Văn Cường, xóm Hòa Mục, xã Trường Hà (Hà Quảng) (Ảnh theo baocaobang.vn)

 Trong tháng, duy trì thực hiện công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng. Từ ngày 01/01/2022 đến nay, ngăn chặn 25 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp (giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm trước); trồng lại rừng sau khai thác 01 ha; Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 trồng được 25.352 cây các loại;  sản lượng gỗ khai thác đạt 1.858m3, bằng 100,8% so với cùng kỳ năm 2021.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đốn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã phấn đấu về đích năm 2022; tiếp tục đôn đốc các huyện có xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới bổ sung tài liệu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2021; xem xét ban hành Quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021; chỉ đạo tiếp tục thực hiện các kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh giai đoạn 2020-2022.

Dương Liễu

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1