Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới quý I năm 2023
Lượt xem: 355

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023; xây dựng phương án sản xuất vụ xuân năm 2023… Trong quý I, thời tiết thuận lợi cho cây trồng vụ Đông - Xuân sinh trưởng, phát triển tốt. Diện tích gieo cấy cây Lúa Lúa Đông - Xuân được 261,3/3.723,0 ha; Cây Ngô Đông - Xuân trồng được 18.253,3/25.351,8 ha; Cây thuốc lá trồng được 3.692,0/3.510,0 ha; Cây mía trồng mới được 987,45/2.821,0 ha; Cây sắn trồng được 1.498,1/2.723,9 ha; Cây đỗ tương xuân trồng được 284,6/517,5 ha; rau các loại trồng được 1.500 ha…

anh tin bai

Thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt

Trong chăn nuôi, bệnh Lở mồm long móng xảy ra từ ngày 06/01/2023. Tổng số trâu, bò mắc bệnh là 178 con, chết 13 con; số lợn mắc bệnh là 10 con, chết 01 con. Hiện tại số gia súc mắc bệnh đang được điều trị triệu chứng, một số gia súc mắc bệnh cơ bản đã khỏi triệu chứng và ăn uống trở lại bình thường. Bệnh Tụ huyết trùng có 52 con trâu bò mắc bệnh, chết 15 con; số lợn mắc bệnh 145 con, chết 35 con. Tổng đàn trâu toàn tỉnh có 105.047 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 99,83%. Tổng đàn bò có 103.877 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 98,77%. Tổng đàn lợn có 325.252 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 103,21%. Tổng số gia cầm có 2.800,65 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,07%. Sản lượng thủy sản quý I/2023 là 147,7 tấn, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022.

anh tin bai

Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có trên 325 nghìn con, tăng 3,21% so với cùng kỳ

Trong quý I, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức "Tết trồng cây" nhân dịp Xuân Quý Mão và duy trì thực hiện công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Tính đến ngày 15/3/2023 trồng rừng được 78,13 ha, bằng 162% so với cùng kỳ; tổng khối lượng gỗ khai thác là: 2.064,7m3, bằng 96% so với cùng kỳ; ngăn chặn 72 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, bằng 147% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền phạt và bán lâm sản tịch thu, nộp ngân sách 463,604 triệu đồng, bằng 143% so với cùng kỳ năm trước.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG. Đến thời điểm 15/3/2023, tỉnh đang triển khai thực hiện 98 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG, trong đó: có 21 kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và 77 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng năm 2023. Chỉ đạo triển khai kịp thời, đúng quy định các dự án đầu tư bố trí dân cư (gồm 06 dự án chuyển tiếp và 04 dự án khởi công mới năm 2023). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông; tiếp tục triển khai các mô hình Khuyến nông từ các nguồn vốn Khuyến nông Quốc gia: Dự án "Xây dựng mô hình nuôi cá Bống trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" giai đoạn 2021-2023.

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 129
  • Hôm nay: 6829
  • Trong tuần: 164 830
  • Tổng lượt truy cập: 17737844
  • Tất cả: 43105