Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới quý I/2022
Lượt xem: 2923

Trong Quý I/2022, thời tiết không thuận lợi đối với sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ trồng trọt và tình hình chăn nuôi trên địa bàn. Kết quả cụ thể, tiến độ gieo trồng cây lúa được 642,7/ 3.657, đạt 17,57 % KH, bằng 73,89% so với cùng kỳ; cây ngô được khoảng 20.246,4/ 25.3089 ha, đạt 80% KH; bằng 94,7% so với cùng kỳ; cây thuốc lá trồng được 3.235 ha/3.056 ha, đạt 105,8% KH; bằng 103,5% so với cùng kỳ; cây đỗ tương trồng được khoảng 303,5 ha/607 ha, đạt 50% KH, bằng 63,7% so với cùng kỳ; cây lạc trồng được khoảng 158,0 ha/316,0 ha, đạt 50% KH; bằng 74,5% so với cùng kỳ; Cây khoai tây trồng được 83,3 ha/83 ha, đạt 103,0% KH; bằng 66,8% so với cùng kỳ; cây mía trồng được khoảng 884,4 ha/2.948 ha, đạt 30% KH; bằng 73,8% so với cùng kỳ; cây sắn trồng được khoảng 202,6 ha/2.026 ha, đạt 10% KH; bằng 28,9% so với cùng kỳ; Cây dong riềng trồng được khoảng 111,3 ha/371,0 ha, đạt 30% KH; bằng so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Diện tích cây thuốc lá đạt 105,8% KH

 Trong chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra rải rác tại 39 hộ chăn nuôi thuộc 26 thôn, xóm/19 xã, thị trấn/06 huyện trên địa bàn tỉnh làm mắc và buộc tiêu hủy 405 con lợn các loại với tổng trọng lượng là 16.648 kg. Số gia súc, động vật nuôi bị chết do rét đậm, rét hại là 1.043 con. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 101.669 con trâu, bằng 99,82% so với cùng kỳ; tổng số bò có 107.759 con, bằng 99,94% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn có 300.093 con, bằng 105,77% so với cùng kỳ; tổng số gia cầm 2.928,54 nghìn con, bằng 99,86% so với cùng kỳ năm trước.

 Ước tính tổng sản lượng thủy sản đạt 149,57 tấn, bằng 103,7% so với cùng kỳ. Trong đó thu được từ nuôi trồng là 133,47 tấn, bằng 103,82% so với cùng kỳ; thu từ đánh bắt được khoảng 16,1 tấn, bằng 102,74% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức "Tết trồng cây" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022; triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030; duy trì thực hiện công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng. Ban hành Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quý I/ 2022, xảy ra 01 vụ cháy rừng; ngăn chặn 49 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp (giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm trước), tổng số tiền phạt và bán lâm sản bị tịch thu, nộp ngân sách trên 325 triệu đồng; trồng rừng 48,2 ha, đạt 3% KH; Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 trồng được 25.352 cây các loại; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.158,24m3, bằng 33,25% so với cùng kỳ năm 2021.

Rừng trồng tại xã Thanh Long, huyện Hà Quảng

UBND tỉnh tiếp tục Chỉ đạo hướng dẫn, đốn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã phấn đấu về đích năm 2022; tiếp tục đôn đốc các huyện có xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới bổ sung tài liệu, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025; hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2021; ban hành Quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 cho 35 sản phẩm, trong đó có 03 sản phẩm đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao; chỉ đạo tiếp tục thực hiện các kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh giai đoạn 2020-2022.

 

D.L

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1