Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 3818

9 tháng năm 2022, các địa phương đã làm tốt công tác gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân và Hè - Thu năm 2022, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Sản lượng lương thực cây có hạt và một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: mía, thuốc lá, thạch đen, sắn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng so với cùng kỳ. Tiến độ sản xuất trồng trọt như sau: Lúa mùa gieo cấy được khoảng 26.284,7 ha/25.976 ha, đạt 101,2% KH; ngô hè thu trồng được khoảng 15.193,0 ha/14.007 ha, đạt 108,46% KH; đỗ tương hè trồng được 1.444,01 ha/2.057 ha, đạt 70,2% KH; Lạc hè thu trồng được 1.306,26 ha/1.593 ha, đạt 82% KH; Mía trồng được 3.049,2 /2.945,0 ha, đạt 103,5% KH; cây Dong riềng trồng được 473,0/371,0 ha, đạt 127,5% KH; thạch đen trồng được 563,66/415,0 ha, đạt 135,8% KH; cỏ chăn nuôi trồng được 1.370,2/960 ha, đạt 142,7% KH.

Diện tích lúa mùa đạt trên 100% kế hoạch năm

Trong chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi và sản lượng thịt hơi xuất chuồng cơ bản tăng so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có 105.562 con trâu, bằng 104,54% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 1.349 tấn, bằng 103,4% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò có 107.494 con, bằng 99,6% so với cùng kỳ; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 1.547 tấn, bằng 101,2% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn có 312.328 con, bằng 104,62% so với cùng kỳ; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 19.549 tấn, bằng 103% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm có 2.993 nghìn con, bằng 100,26% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 4.782 tấn, bằng 104% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm đạt  27.195 nghìn quả, bằng 102,94% so với cùng năm trước.

 

Tổng đàn vật nuôi tăng so với kỳ kỳ năm trước

Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi vẫn diễn biến phức tạp, nhất là từ tháng 6/2022 trở lại đây, dịch tả lợn Châu Phi tái phát trở lại và có chiều hướng tiếp tục phát sinh và lây lan. Tính từ đầu năm đến 14/9/2022, dịch đã xảy ra tại 550 hộ chăn nuôi thuộc 138 thôn, xóm/61 xã, phường, thị trấn/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, làm mắc và buộc tiêu hủy 2.961 con lợn các loại với tổng trọng lượng là 120.799 kg. Phát sinh 01 ổ dịch bệnh Viêm da nổi cục ở xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, làm mắc bệnh 07 con bò của 7 hộ chăn nuôi/3 xóm.

Diện tích nuôi thủy sản ước khoảng 364 ha; Thể tích lồng nuôi trên các sông và hồ chứa đạt trên 12.000m3; Sản lượng ước đạt 445,7 tấn, bằng 101,75% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên.  Kết quả trồng rừng luỹ kế tính đến ngày 15/9/2022 đạt 722,94 ha, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh duy trì 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 12,2% trên tổng số xã. Trong đó: 11 xã đạt 15-18 tiêu chí, tăng 5 xã so với cùng kỳ năm 2021; 64 xã đạt 10-14 tiêu chí, tăng 12 xã so với cùng kỳ năm 2021; 47 xã đạt 7-9 tiêu chí, giảm 17 xã so với cùng kỳ năm 2021. Tiêu chí bình quân của tỉnh đạt 11,63 tiêu chí/xã, tăng 0,56 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2021.

 

Dương Liễu

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1