Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 1345

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp ngay khi thời tiết thuận lợi; rà soát, dự báo tình hình và triển khai các phương án phòng trừ sâu bệnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, mở rộng phát triển chăn nuôi; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; do đó vụ Đông xuân 2021-2022 đã đạt được những kết quả tích cực, diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: thuốc lá, mía, dong riềng, thạch đen vượt so với KH và so với cùng kỳ năm 2021. Tiến độ sản xuất trồng trọt các loại cây như sau: Lúa xuân gieo cấy được 3.670,1/3.657 ha, đạt 100,4% KH, bằng 100%; Ngô xuân trồng được 25.642/25.307,9 ha, đạt 101,3% KH, bằng 99,6%; Thuốc lá trồng được 3.289 /3.056 ha, đạt 107,6% KH, bằng 108,5%; Đỗ tương xuân trồng được 479,2/607 ha, đạt 78,9% KH, bằng 82,4 %; Khoai tây trồng được 90,2/83,5 ha, đạt 108,0 % KH, bằng 71,2%; Mía trồng được 3.049,2 /2.945,0 ha, đạt 103,5% KH, bằng 115,0%; Cây sắn trồng được 2.182,6/2.026 ha, đạt 107,7% KH, bằng 113,2%; Cây Dong riềng trồng được 473,0/371,0 ha, đạt 127,5% KH, bằng 135,0%; Cây Thạch đen trồng được 441,7/415,0 ha, đạt 106,4% KH, bằng 102,8%; Rau đậu các loại trồng được 2.546,8 ha, bằng 127,3% so với cùng kỳ, năng suất đạt 86,7 tạ/ha, sản lượng đạt 22.083,3 tấn; Cây ăn quả, tổng diện tích hiện có là 2.753,59 ha, tăng 5,42% (tăng 141,50 ha) so với cùng kỳ năm 2021...

Diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 100,4% KH

 Trong chăn nuôi, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã được khống chế; dịch tả lợn Châu Phi cơ bản được kiểm soát, công tác tái đàn, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang triển khai thuận lợi. Đàn gia cầm phát triển ổn định do không có dịch bệnh lớn xảy ra. Toàn tỉnh hiện có 106.334 con trâu, bằng 104,42%, số con xuất chuồng là 3.803 con, bằng 101,68% so với cùng kỳ năm 2021; tổng đàn bò có105.929 con, bằng 97,11%, số con xuất chuồng là 5.172 con, bằng 98,42% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn lợn có 310.133 con, bằng 105,7%, số lợn thịt xuất chuồng đạt 181.344 con, bằng 102,86% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số gia cầm có 3.048,11 nghìn con, bằng 101,09%, số con gia cầm giết bán là 1.559,92 nghìn con, bằng 102,17% so với cùng kỳ năm 2021.

 Tổng sản lượng thủy sản đạt 398 ha, bằng 100%, tổng sản lượng thủy sản đạt 265,28 tấn, bằng 101,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được quan tâm. Tính đến ngày 13/6/2022 trồng rừng được 273,3 ha, bằng 15,18% KH. Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các ban quản lý rừng khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 100% kế hoạch. Khối lượng khai thác lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh là 7.201,71 m3, bằng 50,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới được đạt nhiều kết quả: Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn lại Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện. Chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; dự thảo Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới và Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025; thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức thẩm định các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay có 17/139 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 12,2% tổng số xã trên toàn tỉnh); Bình quân tiêu chí/ xã: toàn tỉnh đến 20/5/2022 đạt 11,63 tiêu chí/ xã.

Chè Đoỏng Pán được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tổ chức Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh năm 2021, công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Cao Bằng năm 2021 cho 35 sản phẩm. Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện công tác phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; triển khai công tác phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022...

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 5821
  • Trong tuần: 57 189
  • Tổng lượt truy cập: 16159732
  • Tất cả: 16190