Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 11 tháng năm 2022
Lượt xem: 367

11 tháng năm 2022, các địa phương đã làm tốt công tác gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ hè - thu, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Diện tích gieo cấy lúa mùa được 26.416,28/25.976 ha, đạt 101,7%KH; Ngô hè thu trồng được khoảng 15.691,4/14.007 ha, đạt 112 % KH; Đỗ tương hè trồng được 1.650,69/2.057 ha, đạt 80,2% KH; Lạc hè thu trồng được 1.459,68/1.593ha, đạt 91,6% KH; Mía trồng được 2.761,11/2.945,0 ha, đạt 93,6% KH; Cây sắn trồng được 3.023,94/2.026,0 ha, đạt 149,3% KH; Cây Dong riềng trồng được 474,94/371,0 ha, đạt 128,02% KH; Thạch đen trồng được 563,66/415,0 ha, đạt 135,8% KH; Cỏ chăn nuôi trồng được 1.774,5/960 ha, đạt 184,8% KH; Gừng trâu trồng được 179,5 ha/120 ha, đạt 149,6% KH, bằng 125,98% so với cùng kỳ; Cây dẻ, diện tích 516 ha, diện tích cho thu hoạch 208,8 ha, năng suất 14,1 tạ/ha; sản lượng 294 tấn; Cây Lê, diện tích hiện có 449,5ha, diện tích cho thu hoạch 84,41 ha, năng suất 100 tạ/ha; sản lượng 844,1 tấn; Cây hồi, diện tích 6.198 ha, bằng 117% so với cùng kỳ, năng suất đạt 6 tạ/ha; sản lượng 3.710 tấn, bằng 102,5% so với cùng kỳ…

Diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 101,7%KH

Sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong tháng 11 nhìn chung ổn định, công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được quan tâm thực hiện. Dịch tả lợn Châu Phi trong tháng được kiểm soát tốt, không phát sinh ổ dịch mới, tuy nhiên vẫn xảy ra rải rác gây thiệt hại và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chăn nuôi lợn trên địa bàn. Tính từ 01/01/2022 đến ngày 14/11/2022, dịch bệnh đã làm mắc và buộc tiêu hủy 3.696 con lợn các loại với tổng trọng lượng 148.469 kg của 691 hộ chăn nuôi/156 thôn, xóm/54 xã, thị trấn/10 huyện, thành phố. Hiện nay, toàn tỉnh có 51/54 xã đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh. Tổng đàn vật nuôi có xu hướng tăng: Số trâu trên địa bàn tỉnh có 104.983 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 103,55%. Tổng số bò có 107.569 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,22%. Tổng đàn lợn có 322.020 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,56%. Tổng số gia cầm có 2.958,74 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,46%.

Tổng đàn vật nuôi trong tháng 11 có xu hướng tăng

Về chăn nuôi thủy sản: tổng sản lượng ước tính từ đầu năm đạt 495 tấn, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên. Kết quả trồng rừng luỹ kế tính đến ngày 15/11/2022 được 752,47 ha, bằng 116,8% so với cùng kỳ; khai thác gỗ ước đạt 15.858,42 m3, bằng 62% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện thường xuyên. UBND tỉnh đã Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xóm nông thôn mới,xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND tỉnh; đẩynhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tập huấn cho các hội đoàn thể, cán bộ, đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới các cấp; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị hỗ trợ xây dựng mã vùng trồng gừng trâu xuất khẩu. Chỉ đạo thực hiện nội dung hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêm







Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 82
  • Hôm nay: 5162
  • Trong tuần: 56 530
  • Tổng lượt truy cập: 16159073
  • Tất cả: 15531