Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 10 tháng năm 2022
Lượt xem: 404

10 tháng năm 2022, các địa phương đã làm tốt công tác gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ hè - thu, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Diện tích gieo cấy lúa mùa được khoảng 26.410,28 ha/25.976 ha, đạt 101,2% KH; Ngô hè thu trồng được khoảng 15.635,10 ha/14.007 ha, đạt 111,62%KH; Đỗ tương hè trồng được 1.692,75 ha/2.057 ha, đạt 82,29% KH; Lạc hè thu trồng được 1.440,08 ha/1.593 ha, đạt 82,29% KH; Mía trồng được 2.761,11 /2.945,0 ha, đạt 93,75% KH; Cây sắn trồng được 3.058,38 ha/2.026 ha, đạt 150,96% KH; Cây Dong riềng trồng được 474,94/371,0 ha, đạt 128,02% KH; thạch đen trồng được 563,66/415,0 ha, đạt 135,8% KH; cỏ chăn nuôi trồng được 1.373,86/960 ha, đạt 151,7% KH…

Diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 101,2% KH

Trong chăn nuôi, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Dịch tả lợn  Châu  Phi tiếp  tục phát sinh ổ dịch mới và tái phát trở lại tại một số địa phương. Tính từ đầu năm đến 12/10/2022, dịch đã xảy ra tại 647 hộchăn nuôi thuộc 153 thôn,  xóm/77xã, phường, thị trấn/10  huyện,  thành  phố trên địa  bàn  tỉnh, làm  mắc  và  buộc  tiêu  hủy 3.448 con lợn các loại với tổng trọng lượng trên 141 nghìn kg. Tổng đàn vật nuôi cơ bản được duy trì, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng so với cùng  kỳ năm trước. Tổng số trâu trên địa bàn tỉnh có 105.301con, so với cùng kỳ năm trước bằng 104%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tính từ đầu năm đạt 1.538 tấn, bằng 103,4% so với cùng kỳ. Tổng số bò có 107.105con, so với cùng kỳ năm trước bằng 99,4%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.720 tấn, bằng 101,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn có 311.769con, so với cùng kỳ năm trước bằng 105,6%.  Tổng  sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 21.197tấn, bằng 103,2% so với cùng kỳ. Tổng số gia cầm có 2.998 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,4%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 5.447tấn, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Tổng  sản lượng thủy sản ước tính từ đầu năm đạt 420,14 tấn, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên

 

Công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên. Kết quả trồng rừng luỹ kế tính đến ngày 15/10/2022 được 413,2 ha, đạt 22,9% KH.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện thường xuyên. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực 40 dự án hỗ trợ phát  triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và 8 dự án nhân rộng mô  hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 5708
  • Trong tuần: 57 076
  • Tổng lượt truy cập: 16159619
  • Tất cả: 16077