Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 2081

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 2286/BC-UBND về cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Văn bản của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội: (1) Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; (2) Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, dự án lĩnh vực thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành các văn bản: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Xây dụng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Cao Bằng. Chỉ đạo đôn đốc các công tác: nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025; triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại; quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin, tập trung vào tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao.

Kết quả đạt được trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

 

 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 245
  • Hôm nay: 5362
  • Trong tuần: 163 363
  • Tổng lượt truy cập: 17736377
  • Tất cả: 41638