Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 1955

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1986/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2022.

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP:

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 02/3/2012 về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/ QH5 của Quốc hội về chính sách thì khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia về phòng, chống thiên tai đến năm 2025 và ban hành Kế hoạch thực hiện Khung giảm sát, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo bố trí vốn triển khai Đề án 06 theo nội dung Công văn số 4275 BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trình HĐND tỉnh Ban hành Nghị quyết Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại đại gia súc di dời ra khỏi gầm sàn nhà ở đảm bảo hợp vệ sinh, gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và chỉ đạo rà soát, thống kê và xây dựng dự toán hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi năm 2021.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2022 như sau:


 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 121
  • Hôm nay: 6789
  • Trong tuần: 164 790
  • Tổng lượt truy cập: 17737804
  • Tất cả: 43065