Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44
Lượt xem: 405

Chiều 08/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Hội nghị lần thứ 44. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

          Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ. Cho ý kiến đối với các nội dung: (1) Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin ý kiến về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; (2) Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; (3) Tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; (4) Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh cơ bản nhất trí với các nội dung trình Hội nghị. Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo tờ trình, kế hoạch chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và các quy định liên quan, bảo đảm các kế hoạch sau khi ban hành thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

 

Dương Liễu

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 110
  • Hôm nay: 7545
  • Trong tuần: 183 767
  • Tổng lượt truy cập: 20153850
  • Tất cả: 56463