Quy định xây dựng, ký kết thỏa thuận quốc tế trong QĐND
Lượt xem: 465

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 105/2021/TT-BQP quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân (QĐND).

Thông tư quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định xây dựng, đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ; xây dựng, ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định việc xây dựng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh khu vực biên giới quyết định việc xây dựng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện khu vực biên giới; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh quyết định việc xây dựng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Đồn Biên phòng.

Nguyên tắc ký kết

Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong QĐND thực hiện theo quy định tại Điều 3 Luật Thỏa thuận quốc tế và các quy định sau:

1- Việc xây dựng, ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan, đơn vị trong QĐND phải trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể ký kết; không được ràng buộc về pháp lý, trách nhiệm thực hiện của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị, tổ chức khác không ký kết thỏa thuận quốc tế đó.

2- Chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế bên nước ngoài phải có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với nội dung của thỏa thuận quốc tế.

3- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện khu vực biên giới, Đồn Biên phòng và tương đương chỉ ký kết thỏa thuận quốc tế với bên nước ngoài là đơn vị cấp tương đương để trao đổi thông tin, giao lưu, kết nghĩa, phối hợp quản lý biên giới phù hợp với thỏa thuận quốc tế mà Bộ Quốc phòng hoặc đơn vị cấp trên đã ký kết.

Ngoài ra, Thông tư quy định, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập đề nghị nhu cầu ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân dân Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị mình; gửi về Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng trước ngày 15/10 hằng năm.

Việc xây dựng, đàm phán, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế trong QĐND phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Theo Chinhphu.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 45
  • Hôm nay: 5409
  • Trong tuần: 56 777
  • Tổng lượt truy cập: 16159320
  • Tất cả: 15778