8 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Lượt xem: 2757

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BNV quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

Theo Thông tư, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nội vụ qua từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành Nội vụ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ bao gồm những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra ngành Nội vụ; tổ chức phi chính phủ; hợp tác quốc tế ngành Nội vụ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo và văn thư, lưu trữ nhà nước.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ bao gồm Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

8 nhóm chỉ tiêu thống kê

Thông tư nêu rõ 8 nhóm chỉ tiêu thống kê gồm: 1- Tổ chức hành chính; 2- Cán bộ, công chức, viên chức; 3- Thanh tra ngành Nội vụ; 4- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; 5-Hội, tổ chức phi Chính phủ; 6- Thi đua, khen thưởng; 7- Tôn giáo; 8- Văn thư-lưu trữ.

Trong đó, nhóm chỉ tiêu tổ chức hành chính thực hiện thống kê gồm: Số đơn vị hành chính; số tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước; số lượng thôn, tổ dân phố.

Nhóm chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức gồm: Số đại biểu hội đồng nhân dân; số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp; số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên; số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thu nhập bình quân một cán bộ, công chức; số lượng viên chức; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng; số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật; số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/1/2023.

Theo Chinhphu.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1