Hướng dẫn xác định dự toán, đơn giá, thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ
Lượt xem: 534

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Theo Thông tư, định mức dự toán rà phá bom mìn vật nổ bao gồm các mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng thi công, làm cơ sở để lập dự toán và thanh quyết toán công việc rà phá bom mìn vật nổ.

Quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, các khoản thuế và chi phí khác, làm cơ sở để lập dự toán và thanh quyết toán công việc rà phá bom mìn vật nổ.

* Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Thông tư số 122/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ.

 Thông tư này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán và thanh quyết toán cho công tác rà phá bom mìn vật nổ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách; khuyến khích đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập dự toán và thanh quyết toán cho công tác rà phá bom mìn vật nổ sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này để xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ.

Giá ca máy gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác theo quy định; các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy có cùng công nghệ, xuất xứ, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu.

Thông tư số 122, 123/2021/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2021.

Theo Chinhphu.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 5562
  • Trong tuần: 56 930
  • Tổng lượt truy cập: 16159473
  • Tất cả: 15931