Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng
Lượt xem: 778

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 153/2021/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư quy định, hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, cụ thể gồm: 1- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo mẫu. 2- Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa. 3- Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Thông tư quy định trách nhiệm đối với cơ quan kỹ thuật các đơn vị:

- Cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương: Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và lập hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật cấp trên; nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ cơ quan kỹ thuật cấp trên để tổ chức thực hiện.

- Cơ quan kỹ thuật cấp trên trung đoàn và tương đương tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến: Thẩm định hoàn thiện hồ sơ của cấp mình theo mẫu, kèm theo file hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật đơn vị cấp trên.

- Cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến: Thẩm định hoàn thiện hồ sơ của cấp mình, kèm theo file hồ sơ chuyển Tổng cục Kỹ thuật.

- Tổng cục Kỹ thuật: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chuyển đến, thẩm định hồ sơ, lập văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Tổng cục Kỹ thuật phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chuyển đến.

- Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng thẩm định, ra quyết định hỗ trợ. chuyển Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng cho đến cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương; trường hợp không chi trả phải có văn bản gửi Tổng cục Kỹ thuật và nêu rõ lý do. Hằng quý, cấp kinh phí chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đơn vị và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/1/2022.

 

Theo Chinhphu.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 69
  • Hôm nay: 5499
  • Trong tuần: 56 867
  • Tổng lượt truy cập: 16159410
  • Tất cả: 15868