Ban An toàn giao thông tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
Lượt xem: 580

Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023”.

anh tin bai

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Với mục đích tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Phấn đấu kéo giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hưởng ứng, tham gia thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 với các phong trào thi đua của các tổ chức, ngành, địa phương phát động.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức và các lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, Thành phố cần gắn chặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương, tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2.Tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn hiện hệ thống văn bản pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

3.Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

4.Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

5.Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và người tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

6.Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính.

7.Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2023.

K.C

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1