UBND tỉnh Họp phiên họp thường kỳ tháng 8/2019
Lượt xem: 13633
Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8/2019, 8 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Phiên họp nghe, thảo luận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ 8 tháng năm 2019; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 8 tháng năm 2019; chương trình công tác tháng 9/2019.

 
Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, 8 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là làm đất gieo cấy, chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa. Tính đến 18/8/2019 tổng số lợn bị mắc bệnh Dịch tả Châu phi, tiêu hủy là 71.109 con với trọng lượng là 2.738.465 kg. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm (theo giá hiện hành) ước đạt 3.204,143 tỷ đồng, tăng 11,95% so với cùng kỳ, bằng 66,75% KH năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến 15/8 đạt 1.717,5 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, bằng 78% kế hoạch. Giải ngân vốn được 714.734,13/2.248.460,6 triệu đồng, bằng 31,3% kế hoạch. Thu ngân sách tính đến ngày 15/8 là  890.617 triệu đồng, đạt 68% dự toán Trung ương giao, đạt 59% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 93.560 triệu đồng, đạt 75% dự toán TW giao, đạt 62% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương là 3.736.602 triệu đồng, đạt 40% dự toán TW giao và 39% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch tháng 8/2019 ước đạt 170.000 lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 20.000 lượt, tăng 87,7% so với cùng kỳ; khách nội địa 150.000 lượt, tăng 28,4% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 60 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ. 

Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo, Y tế được chăm lo, phát triển; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định. 

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu như: Tiến độ triển khai các đề án tái cơ cấu nông nghiệp; công tác phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi và nỗ lực tái đàn sau dịch; diện tích hoa màu không đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chỉ đạt 31%; công tác xây dựng chính quyền điện tử; việc xuất nhập khẩu hàng hóa; công tác giải phóng mặt bằng các dự án; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, …

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo trong sản xuất nông nghiệp; rà soát, đánh giá, tập trung chỉ đạo các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019; tập trung triển khai các dự án trọng điểm; đối với những dự án không hiệu quả, cần rà soát, tháo gỡ khó khăn, có hướng giải quyết dứt điểm. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc thu nợ; tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa; tích cực triển khai các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử theo kế hoạch. Sở Nội vụ tổng hợp các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm, báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020;  tập trung cao độ triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh; tiếp tục thực hiện các nội chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới; rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực ngành phụ trách…

Kim Cúc

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 2127
  • Trong tuần: 35 331
  • Tổng lượt truy cập: 15830331
  • Tất cả: 7804