Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW
Lượt xem: 13452
Ngày 27/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13- NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông - Vận tải; Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; một số HTX tiêu biểu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW,  tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 384 HTX, 630 tổ hợp hợp tác với 3.577 thành viên tổng số vốn hoạt động của các HTX năm 2018 là 469,1 tỷ đồng, doanh thu bình quân 1.055 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 4 triệu đồng/người/tháng, gấp 7,2 lần so với năm 2003. Các HTX đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước được 16,38 tỷ đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các HTX đã củng cố bộ máy, đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ mới, tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động trong HTX.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực kinh tế tập thể còn những hạn chế liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX; nhận thức của một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của kinh tế tập thể; nguồn lực huy động cho phát triển kinh tế tập thể còn ít; năng lực nội tại của các tổ chức kinh tế tập thể hạn chế, quy mô hoạt động sản xuất còn nhỏ lẻ; sản phẩm chưa đa dạng, chưa có sức cạnh tranh...

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và nghe các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT, HTX điển hình trình bày các tham luận về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, dịch vụ vận tải… và triển khai nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế HTX đa ngành nghề, mô hình HTX điển hình; triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Phấn đấu với mục tiêu: Từ nay đến năm 2030, tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phát triển 3 liên hiệp HTX nông nghiệp; 800 tổ hợp tác, 650 HTX…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Triệu Đình Lê đề nghị: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012; vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo kiện toàn các loại hình HTX, nhất là các HTX yếu kém, đặc biệt đối với một số HTX không đủ điều kiện, ngừng hoạt động kiên quyết giải thể; cần đánh giá sâu và toàn diện hơn các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh;  lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Liên minh HTX tỉnh cần đổi mới, nâng cao các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá, tiếp cận thị trường…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 5 cá nhân, 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 2114
  • Trong tuần: 35 318
  • Tổng lượt truy cập: 15830318
  • Tất cả: 7791