Đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc với UBND tỉnh
Lượt xem: 12981
Ngày 26/8, Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) do đồng chí Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội, Bộ LĐ-TB&XH làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND tỉnh về vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI. Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành.

Đồng chí Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội, Bộ LĐ-TB&XH  phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã, xóm và cộng đồng cho 28.285 lượt người về tổ chức triển khai thực hiện chương trình tại cơ sở; truyền thông nâng cao nhận thức và giáo dục tinh thần tự lực giảm nghèo cho 21.587 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo và hộ nghèo; triển khai các chính sách hỗ trợ cho 74.495 lượt hộ nghèo, 10.547 hộ cận nghèo, 554 hộ mới thoát nghèo vay vốn; miễn giảm học phí cho 539.367 lượt học sinh; đầu tư xây dựng 1.623 công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu cho huyện, xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 75.574 lượt hộ về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, đa dạng hóa sinh kế; xây dựng 167 mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; giải quyết việc làm cho 74.640 lao động; cấp 2.806.016 thẻ BHYT cho người nghèo; quản lý, thực hiện chính sách cho 52.511 đối tượng người có công và thân nhân người có công... triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách về nâng cao dân trí, an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho người nghèo.

Tại cuộc họp các sở, ban, ngành liên quan đã thảo luận và trao đổi về những bất cập, khó khăn, đặc thù vùng miền trong triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo như: Nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ sinh kế trùng nhau, chồng chéo gây khó khăn cho các cơ quan, ngành chức năng khi triển khai; nguồn vốn phân bổ nhỏ lẻ và chậm nên triển khai không hiệu quả; mức hỗ trợ giảm nghèo cho các chương trình, chính sách tính theo mức bình quân toàn quốc nên không phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của các địa phương khác nhau; Tập trung đầu tư vào vùng khó khăn trọng điểm, không đầu tư dàn trải, xé lẻ vốn đầu tư không hiệu quả; mức hỗ trợ cho hộ nghèo rất thấp chỉ cứu đói, không giảm nghèo bền vững nên cần tăng mức hỗ trợ để có đủ nguồn lực đầu tư thành mô hình sản xuất đem hiệu quả hơn...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội, Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận các ý kiến, đề nghị của tỉnh về tích hợp các chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo sinh kế để tập trung tăng nguồn lực đầu tư có trọng điểm, giảm chồng chéo chính sách. Xem xét điều chỉnh tính mức hỗ trợ nguồn lực giảm nghèo theo đặc thù các tỉnh, vùng miền. Bố trí, đào tạo nâng cao nguồn lực cán bộ làm công tác giảm nghèo của xã để đáp ứng yêu cầu chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững. Đổi mới phương pháp, cách làm về giảm nghèo địa phương cho phù hợp, huy động được nhân dân tích cực tự giác hưởng ứng, lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp để vươn lên thoát nghèo bền vững... Những vấn đề khó khăn, bất cập nêu trên Đoàn công tác sẽ đề xuất với các bộ, ngành liên quan để điều chỉnh chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đạt hiệu quả tốt hơn.

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 2171
  • Trong tuần: 35 375
  • Tổng lượt truy cập: 15830375
  • Tất cả: 7848