Hà Quảng: Thông qua Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng
Lượt xem: 15522
Ngày 26/8, HĐND huyện Hà Quảng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (bất thường) thống nhất về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng thành một huyện mới.

Các đại biểu HĐND huyện Hà Quảng biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng.

Kỳ họp thông qua: Báo cáo của UBND huyện giải trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng; Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng.

Theo đó, huyện Hà Quảng sẽ sắp xếp, sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã thành 7 đơn vị hành chính mới, gồm: sáp nhập 2 xã Đào Ngạn, Phù Ngọc thành xã Ngọc Đào; 2 xã Vần Dính, Thượng Thôn thành xã Thượng Thôn; 2 xã Hồng Sỹ, Sỹ Hai thành xã Hồng Sỹ; 2 xã Nà Sác, Trường Hà thành xã Trường Hà; 2 xã Mã Ba, Hạ Thôn thành xã Mã Ba; 2 xã Vân An, Cải Viên thành xã Cải Viên; 2 xã Kéo Yên, Lũng Nặm thành xã Lũng Nặm. Huyện Hà Quảng sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 11 xã, 1 thị trấn, giảm 7 xã so với hiện nay. Về cấp huyện, Thông Nông sẽ sáp nhập với huyện Hà Quảng mang tên Hà Quảng với diện tích tự nhiên trên 81.000 km2, dân số trên 59.400 người.

Có 94,75% ý kiến cử tri đồng ý chủ trương sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng; trên 91% cử tri đồng ý với các phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng. Sau khi sáp nhập 2 huyện, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có 19 xã, 2 thị trấn; trụ sở làm việc tại huyện Hà Quảng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện Hà Quảng, sáp nhập huyện Thông Nông với huyện Hà Quảng.

Theo Baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 2222
  • Trong tuần: 35 426
  • Tổng lượt truy cập: 15830426
  • Tất cả: 7899