Triển khai nghiên cứu, biên soạn cuốn tài liệu “Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
Lượt xem: 621

Sáng 30/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức cuộc họp triển khai nghiên cứu, biên soạn cuốn tài liệu "Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC)". Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Đề cương cuốn tài liệu “Tuyên truyền về công tác PCTN,TC” gồm 3 phần: Những vấn đề cơ bản về PCTN,TC; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về PCTN,TC; Tình hình công tác PCTN,TC thời gian gần đây, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân. Cuốn tài liệu dự kiến xây dựng từ 90 - 100 trang, khổ 16 x 24 cm, với số lượng trên 5.600 cuốn; xuất bản và phát hành trong quý‎ II/2023.

 Việc phát hành cuốn tài liệu nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong đấu tranh PCTN,TC. Tạo động lực thực hành liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gắn tuyên truyền PCTN,TC với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

anh tin bai

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp.

Tài liệu “Tuyên truyền về công tác PCTN,TC” được tuyên truyền giáo dục tại các trường chính trị, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục và đào tạo, phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN,TC để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý‎ kiến tại cuộc họp, hoàn thiện bản thảo cuốn tài liệu. Để đảm bảo việc trình Ban Chỉ đạo sớm ban hành cuốn sách, Ban soạn thảo, các phòng chuyên môn khẩn trương phân công thành viên tập trung soạn thảo các phần nội dung theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, thống nhất tên cuốn sách; xây dựng đề cương, bố cục, nội dung chi tiết, hợp l‎ý‎, sưu tầm tài liệu đòi hỏi phải tuyệt đối chính xác, kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, tính địa phương, có sức thuyết phục, đáp ứng thực tiễn, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 8311
  • Trong tuần: 153 911
  • Tổng lượt truy cập: 17641088
  • Tất cả: 19379