Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã theo nhiệm vụ tại Nghị định số 33
Lượt xem: 134

Thực hiện theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cấp xã để kiện toàn, sớm ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại điểm a, khoản 6, Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, công chức văn hóa - xã hội thuộc cấp xã được bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để trình HĐND cùng cấp quyết định.

Để huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị đến cấp xã trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh để biết và chủ động phối hợp với công chức văn hóa - xã hội trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực, chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương trong việc xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo Nghị quyết 69-NQ/CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TT ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cấp xã để kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có các thành viên gồm: công chức văn hóa - xã hội, cán bộ BHXH cấp huyện, các Hội, đoàn thể ở cấp xã; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; tổ chức dịch vụ thu có điểm thu tại địa bàn xã… Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

K.C

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 181
  • Hôm nay: 8065
  • Trong tuần: 121 962
  • Tổng lượt truy cập: 17495242
  • Tất cả: 17304