Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 1487

Chiều 09/5, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí Ngọc Văn Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Trịnh Sỹ Tài, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 102/127 Đoàn viên Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn cở Văn phòng UBND tỉnh

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh có 127 đoàn viên với 4 tổ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhiều hoạt động, phong trào thi đua yêu nước đã được Công đoàn triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) như các phong trào: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”… Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Phong trào giúp đỡ xã khó khăn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa với tổng giá trị trên 200 triệu đồng và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vương Thị Dói tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa.

anh tin bai

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã giới thiệu 12 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng và được kết nạp Đảng. Công tác nữ công đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước giúp chị em công đoàn khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định mình. Công đoàn cũng luôn quan tâm, chăm lo cho đoàn viên. Phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân tương ái”, Ban Chấp hành Công đoàn đã kêu gọi, vận động đoàn viên Công đoàn quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 27 triệu đồng cho 1 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sinh hoạt tại Tổ Công đoàn Nhà khách với số tiền 6 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình đoàn viên Công đoàn có người thân là thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7 trên 30 suất với tổng giá trị trên 30 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 159 lượt đoàn viên công đoàn và người thân trong gia đình ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ với kinh phí trên 75 triệu đồng; chi trả chế độ cho đoàn viên đúng quy chế, giúp đoàn viên công đoàn phấn khởi, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Hàng năm, có trên 97% đoàn viên công đoàn được Chánh Văn phòng công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; 02 tập thể trở lên đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 05 cá nhân trở lên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen công tác chuyên môn giai đoạn. Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến luôn được công đoàn quan tâm thực hiện. Thông qua tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, Công đoàn luôn chú trọng khâu phát hiện điển hình tiên tiến để có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng.

anh tin bai

Đồng chí Ngọc Văn Phán, Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.  Với chủ đề: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đặt ra chỉ tiêu, trong đó: 100% CBCCVCLĐ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; Hàng năm có 100% trở lên Tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt; Bình quân mỗi năm giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; hàng năm có 85% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó 15% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp); 100% nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở;  Phấn đấu 100% CBCCVCLĐ không mắc các tệ nạn xã hội; 97% trở lên gia đình CBCCVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hoá...

 

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng thời gian tới dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, biến động về kinh tế, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến mới, cần sự quyết tâm hơn nữa của các đoàn viên công đoàn cùng nhau đồng thuận, đoàn kết hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Công đoàn luôn bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng và Công đoàn cấp trên, thường xuyên chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại Văn phòng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn, đem lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Thường xuyên  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn để thích ứng linh hoạt với tình hình và yêu cầu thực tế; hoạt động của Công đoàn luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xã hội của Công đoàn: quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ chữ thập đỏ,...; đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên tích cực “Học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho CCVCLĐ trong đơn vị; phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, tính năng động trong học tập, nghiên cứu, lao động, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng hành động; tích cực tham gia xây dựng tập thể Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể thuộc Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo động lực cho đoàn viên, CCVCLĐ  phấn khởi thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

anh tin bai

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnhChánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 8 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Dương Liễu

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1