Giám sát kết quả tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước tại Sở Tài chính
Lượt xem: 227

Chiều 31/5, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát kết quả tổ chức thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, giai đoạn 2017 - 2021 tại Sở Tài chính.

Giai đoạn 2017 - 2021, trên địa bàn tỉnh có 3.111 dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư trên 12,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 464 dự án thuộc trách nhiệm thẩm tra Sở Tài chính; 2.647 dự án thuộc trách nhiệm thẩm tra cơ quan tài chính cấp huyện, xã.

Đến nay, toàn tỉnh có 425 dự án hoàn thành gửi hồ sơ đến Sở Tài chính. Nhìn chung, sau khi các dự án được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư chủ động tập hợp tài liệu, lập báo cáo quyết toán trình cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán; chất lượng báo cáo quyết toán cơ bản đảm bảo đủ và đúng theo biểu mẫu quy định.

Tuy nhiên, thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt nhiều dự án kéo dài so với thời hạn theo quy định tại thời điểm lập; chất lượng hồ sơ trình thẩm tra quyết toán (lần đầu) hầu hết không đầy đủ, cơ quan thẩm tra phải đề nghị, đôn đốc chủ đầu tư bổ sung nhiều lần để đảm bảo điều kiện quyết toán hoặc phải trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư để sắp xếp, hoàn thiện lại trước khi trình thẩm tra. Một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong công tác phối hợp làm ảnh hưởng đến thời hạn, tiến độ quyết toán so với kế hoạch đề ra. Qua thống kê hiện có 854 dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán.

Nguyên nhân chủ yếu do trách nhiệm chưa cao của một số cơ quan, đơn vị; năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyết toán dự án hoàn thành còn hạn chế; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ sở, ban quản lý dự án còn thụ động; việc xem xét, đánh giá, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chưa được các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thẩm tra quyết toán, một số dự án có những nội dung vướng mắc cần giải trình làm rõ, thống nhất số liệu quyết toán với chủ đầu tư. Cán bộ làm công tác thẩm tra thuộc Sở còn thiếu và khối lượng công việc của ngành tài chính rất nhiều. Kết quả thực hiện quyết toán dự án hoàn thành ở cấp xã chưa cao, nhiều xã còn tình trạng hồ sơ dự án hoàn thành chưa được quyết toán, thời hạn quyết toán chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra phê duyệt quyết toán. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm triển khai thực hiện quyết toán hoàn thành (do công tác quyết toán vốn đầu tư thực hiện sau khi dự án đã hoàn thành và giải ngân xong các nguồn vốn đầu tư), công tác phối hợp chưa kịp thời với cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án.

Năng lực của chủ đầu tư, bộ phận thẩm tra, bộ phận phê duyệt quyết toán các đơn vị cấp xã còn thấp, do đó chất lượng công tác quyết toán hoàn thành cũng như công tác quản lý dự án, quản lý vốn đầu tư chưa cao; nhiều đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quyết toán dự án hoàn thành. Chất lượng công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với một số dự án chưa cao. Một số dự án sau khi thẩm tra, phê duyệt chưa được bố trí kinh phí thực hiện các khoản công nợ.

 
anh tin bai

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt công tác thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Cần chấn chỉnh việc chấp hành các quy định thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư dự án của các đơn vị, địa phương. Những tồn tại, hạn chế chậm khắc phục tại các đơn vị cần tiến hành rà soát, bổ sung số liệu để đoàn báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, chuyển cơ quan thanh tra tiến hành thanh, kiểm tra theo luật định…

Theo Baocaobang.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 187
  • Hôm nay: 9756
  • Trong tuần: 139 188
  • Tổng lượt truy cập: 17601948
  • Tất cả: 28934