Đôn đốc thực hiện xử lý nợ tạm ứng trong XDCB
Lượt xem: 391

Ngày 6/8/2013, Văn phòng UBND tỉnh đã ra Văn bản số 618/VP-XD về việc Đôn đốc thực hiện Kết luận Hội nghị công tác XDCB năm 2013 về xử lý nợ tạm ứng trong XDCB gửi Kho bạc Nhà  nước tỉnh.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác XDCB năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo về công tác xử lý nợ tạm ứng trong XDCB như sau:

Trên cơ sở kết quả thống kê dự án có nợ tạm ứng, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về các giải pháp để thu hồi nợ tạm ứng một cách hiệu quả nhất. Văn bản cần công bố cụ thể về từng chủ đầu tư, công trình, số tiền nợ tạm ứng và quy định thời hạn thu hồi (Thông báo số 593/TB-VP ngày 31/7/2013 của Văn phòng UBND tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, gửi văn bản tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 20/8/2013, để UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TH-ND

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 2086
  • Trong tuần: 40 349
  • Tổng lượt truy cập: 15774727
  • Tất cả: 8168