UBND tỉnh: Công nhận và công nhận lại các xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015
Lượt xem: 484

Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND, công nhận và công nhận lại các xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015.

tram_y_te_MRZR

Trạm Y tế xã Phong Châu (Trùng Khánh) được đầu tư xây dựng khang trang.

Theo đó, công nhận mới 15 xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2015. Trong đó, các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên có 2 xã; các huyện Trà Lĩnh, Hòa An, Thông Nông, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An, Hạ Lang, Hà Quảng, Bảo Lâm, Phục Hòa và Thành phố Cao Bằng có một xã.

Công nhận lại 30 xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015. Trong đó, huyện Trùng Khánh: 1 xã; huyện Trà Lĩnh: 2 xã; huyện Hòa An: 4 xã, thị trấn; huyện Thông Nông 2 xã; huyện Bảo Lạc: 3 xã; huyện Nguyên Bình 02 xã; huyện Thạch An: 3 xã; Thành phố Cao Bằng: 2 xã, phường; huyện Quảng Uyên: 4 xã, thị trấn; huyện Hạ Lang: 4 xã; huyện Hà Quảng: 3 xã.

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 370
  • Trong tuần: 36 894
  • Tổng lượt truy cập: 15788943
  • Tất cả: 5837