UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
Lượt xem: 6629

Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QG13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trên địa bàn tỉnh kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 28/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4148/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự  trên địa bàn tỉnh.

C:\Users\Administrator\Desktop\vb\DSC_2007.JPG

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin tại điểm cầu Cao Bằng (ngày 4/11/2017).

Kế hoạch nêu rõ 05 nội dung bao gồm: Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án; tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015; tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, công chức tu pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải viên cơ sở; tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp với Bộ luật Hình sụ năm 2015.

Kế hoạch quy định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND cấp xã triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn gửi UBND tỉnh.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1