Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021
Lượt xem: 5717

Ngày 18/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng - Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - đã ban hành Công văn số 843/STP-PBGDPL, về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 (Chương trình) gửi các sở, ban, ngành, đoàn thế tỉnh, UBND các huyện thành phố.

pluat1(1)

Ảnh minh họa

Để thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thế tỉnh, UBND các huyện thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến Chương trình và các Đề án kèm theo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình và các Đề án kèm theo với Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả.

Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án thuộc Chương trình, căn cứ nội dung Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và các Đề án kèm theo, lồng ghép thực hiện với các Chương trình, Đề án có liên quan nhằm bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và Đề án thuộc Chương trình về Sở Tư pháp (qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 20/11 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Kim Thoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 103
  • Hôm nay: 11201
  • Trong tuần: 187 423
  • Tổng lượt truy cập: 20157506
  • Tất cả: 60119