Thông báo về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
Lượt xem: 3031

Ngày 30/6/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Thông báo số 1664/TB-SNN về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thông báo nêu rõ: Nhằm triển khai thực hiện nguồn vốn 9,456 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT mời các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cấp tỉnh đối với các loại cây trồng Thạch đen, Thuốc lá, Lê, Hạt dẻ, Quế, Hồi, Mắc ca, Trúc sào.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm đến nội dung trên đề nghị nghiên cứu về quy định điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ tại Quy định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng; lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Hướng dẫn số 2436/HD-UBND, ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng (Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND và Hướng dẫn số 2436/HD-UBND đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, mục Công báo Cao Bằng; đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng, mục Thông báo - Hướng dẫn), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/7/2023 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định lựa chọn kế hoạch, dự án liên kết.

Hết thời hạn trên, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ không tiếp nhận. Rất mong nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1